Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny kraft ved 3. kvartal 2016

Del

NVE, fylkeskommunene eller OED ga i tredje kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,2 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging.

I tredje kvartal ga myndighetene endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 10 vannkraftprosjekter med en estimert samlet kraftproduksjon på 167 GWh. De største enkeltprosjektene som fikk konsesjon var Tokagjelet kraftverk i Kvam herad og Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune, med en samlet midlere årsproduksjon på 109 GWh.

Ved utgangen av 3. kvartal var 5,1 TWh ny kraftproduksjon under bygging. Sammenlignet med 2. kvartal er det en økning på 0,4 TWh. Ett vindkraftprosjekt med en årsproduksjon på 0,4 TWh har startet bygging. I tillegg er brukstiden for alle vindkraftprosjekter under bygging oppdatert med prosjektspesifikke tall, noe som gir ytterligere 0,4 TWh økning i vindkraftproduksjon under bygging sammenlignet med 2. kvartal. Totalt er det 3,4 TWh ny vindkraftproduksjon under bygging. Det er en nedgang i ny vannkraftproduksjon under bygging, noe som skyldes at tre større prosjekter ble satt i drift. Sammenlagt er 1,7 TWh ny vannkraftproduksjon under bygging. Det er nå 16,2 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygd eller under bygging.

I tredje kvartal ble opprustings- og utvidelsesprosjekter tilknyttet kraftverkene Rånåsfoss, Nedre Røssåga og Matre H satt i drift. Samlet midlere årlig produksjonsøkning er på 329 GWh. Videre er Govddesåga vannkraftverk, på 26,8 MW, samt fire små vannkraftverk registrert satt i drift i 3. kvartal. Disse kraftverkene bidrar med 0,1 TWh ny vannkraftproduksjon.

I elsertifikatsystemet ble det i tredje kvartal 2016 godkjent 25 nye vannkraftverk og tre solkraftanlegg med en samlet årsproduksjon på 0,55 TWh. Sammenlagt er det godkjent 6,3 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.

I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader om elsertifikater innenfor utvidet overgangsordning. Utvidelsen gjelder fra 1. januar 2016 og omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. Ved utgangen av 3. kvartal 2016 var det godkjent totalt 3,1 TWh i overgangsordningen.

 

Om rapporten

Rapporten Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

Last ned ”Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging – 3. kvartal 2016”.

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf. 416 69 694
Senioringeniør Seming Skau, tlf. 22 95 94 17

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom