Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny kraft ved 1. kvartal 2016

Del

NVE, fylkeskommunene og OED ga i første kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,5 TWh ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 25 vannkraftprosjekter og ett vindkraftverkverk. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 18 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.

Samlet årsproduksjon fra vannkraftprosjektene som fikk endelig konsesjon i 1. kvartal, er på 366 GWh. Det største enkeltprosjektet som fikk konsesjon er Sauland kraftstasjon med en årsproduksjon på 190 GWh. Øvrige prosjekter består av 22 små vannkraftverk og to opprustings- og utvidelsesprosjekter. Økningen i vindkraft kommer fra endelig konsesjon til Moldalsknuten vindkraftverk med en planlagt årsproduksjon på 90 GWh.

Ved utgangen av 1. kvartal var 2,4 TWh ny kraftproduksjon under bygging. Dette er ny vannkraftproduksjon, som fordeler seg om lag likt mellom opprustings- og utvidelsesprosjekter, og nye vannkraftverk. Det er nå 18 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som bygd eller under bygging.

To små vannkraftverk er registrert satt i drift i 1. kvartal.

I elsertifikatsystemet ble det i første kvartal 2016 godkjent 133 nye anlegg, fordelt på 131 vannkraftverk og to vindkraft, med en samlet årsproduksjon på 1,9 TWh. Sammenlagt er det godkjent 4,8 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.

I tredje kvartal 2015 åpnet NVE opp for søknader innenfor utvidet overgangsordning for elsertifikater. Utvidelsen gjelder fra 1. januar 2016 og omfatter alle nye vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. I 1. kvartal 2016 var det godkjent totalt 2,4 TWh i den norske overgangsordningen.

Om rapporten

Rapporten Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging” publiseres hvert kvartal. Denne rapporten viser NVEs, fylkeskommunens og Olje- og energidepartementets (OED) endelige vedtak om konsesjon og konsesjonsfritak for nye vann- og vindkraftprosjekter, samt innrapportert oppstart av ny kraftproduksjon.

Et vedtak er endelig enten når NVEs eller fylkeskommunens vedtak ikke påklages eller når OED har gjort vedtak etter innsigelse-/klagebehandling eller innstilling.

Rapporten kan lastes ned her:

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf. 416 69 694

Senioringeniør Seming Skau, tlf. 22 95 94 17

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom