Medietilsynet

Ny innovasjonsstøtte på plass fra 1. juli

Del

ESA har i dag godkjent den nye innovasjonsstøtten for norske medier. Det er satt av sju millioner kroner i statsbudsjettet for 2018 til den nye støtteordningen. Medietilsynet skal forvalte ordningen, som skal fremme innovasjon og utvikling særlig i lokalmediene.

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

– Medietilsynet vil i nær fremtid oppnevne et fagutvalg som skal gi innstilling til hvem som skal få tilskudd, før tilsynet beslutter tildelingene. Når ESA nå har godkjent støtteordningen, ligger alt til rette for at ordningen kan tre i kraft fra 1. juli, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Informasjon om søknadsfrist og annen praktisk informasjon om ordningen blir lagt ut på Medietilsynets nettsider før 1. juli.

Den nye innovasjonsstøtten ble foreslått av regjeringen som en oppfølging av rapporten fra Mediemangfoldsutvalget.

– Jeg er glad for at ESA har godkjent ordningen, som vil være et viktig supplement til dagens støtteordninger på mediefeltet, sier kulturminister Trine Skei Grande i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Hun sier videre at innovasjonsstøtten vil være særlig viktig for små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier med begrensede muligheter til å gjennomføre slike tiltak på egen hånd, og vil bidra til at flere gode innovasjons- og utviklingsprosjekter for mediemangfoldet kan realiseres.


Les pressemeldingen fra Kulturdepartementet her

Les vedtaket i ESA her

Her kan du lese hva Medietilsynet tidligere har skrevet om den nye innovasjonsstøtten

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet mener medienes rolle må få en mer sentral plass i grunnskolens læreplaner20.6.2019 07:00:00 CESTPressemelding

Medietilsynet mener kritisk medieforståelse og medienes rolle som meningsbærer må få større plass i de nye læreplanene for grunnskolen. – Når elevene lærer å reflektere kritisk over troverdigheten og påvirkningskraften i ulike mediebudskap, blir det enklere for dem å navigere i et stadig mer komplekst medielandskap, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet meiner media si rolle må få ein meir sentral plass i grunnskulens læreplanar20.6.2019 07:00:00 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner kritisk medieforståing og media si rolle som meiningsberar må få større plass i dei nye læreplanane for grunnskulen. – Når elevane lærer å reflektere kritisk over truverdigheiten og påverknadskrafta i ulike mediebodskap, blir det enklare for dei å navigere i eit stadig meir komplekst medielandskap, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom