Mattilsynet

Ny informasjon om skrantesjuke i Møre og Romsdal

Del

I forrige uke ble det påvist skrantesjuke (CWD) på en hjort felt under jakt i Møre og Romsdal. Resultater fra nye analyser utført av Veterinærinstituttet understøtter at hjortens skrantesjuke er av samme type som elgene fra Selbu og Lierne hadde. Denne typen er ulik funnene som er gjort hos villrein i Nordfjella, samt i Nord-Amerika, og er trolig mindre smittsom.

Hjorten, som ble felt i Gjemnes kommune, var en gammel kolle, og hadde ingen synlige symptomer på sykdommen.

Som et strakstiltak er kartleggingen av hjortedyr i dette området umiddelbart trappet opp, da det er viktig å få mer kunnskap om situasjonen i Møre og Romsdal.

-Vi har bedt faglig ekspertise om vurderinger og alternativer videre. Basert på rådene vi får derfra vil vi se på behovet for tiltak i Møre og Romsdal og i Trøndelag, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør avdeling planter og dyr i Mattilsynet.

Les mer om skrantesjuke her.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom