Jernbaneverket

Ny godskorridor Oslo-Palermo

Del

I dag knyttes det norske jernbanenettet til en ny godskorridor i Europa. Trafikk- og markedsdirektør Bjørn Kristiansen er ny styreleder for Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor, forkortet ScanMed.

Svenske Lars Stenegard (t.v.) og norske Bjørn Kristiansen blir henholdsvis daglig leder og styreleder for den nye korridoren for gods.
Svenske Lars Stenegard (t.v.) og norske Bjørn Kristiansen blir henholdsvis daglig leder og styreleder for den nye korridoren for gods.

 

- En ny godskorridor på jernbane gjennom Europa med forgreining til Oslo gjør det mer attraktivt å velge bane når gods skal fraktes til og fra Norge. Den nye korridoren bidrar dermed til å styrke jernbanens konkurransekraft, sier Kristiansen. Han legger til at nå bygges de nasjonale systemene gradvis ned, slik at det blir mulig å bestille kapasitet på ett og samme sted.

Oslo via Kornsjø

I arbeidet med å lede korridoren, som også kalles Godskorridor 3, får Kristiansen følge av svenske Lars Stenegard, som blir daglig leder. Stenegard har bakgrunn fra Trafikverket.

EU fastsatte i 2010 at hele ni godskorridorer skulle opprettes. Forskriftsendringen innebærer at godskorridoren på jernbanen mellom Stockholm og Palermo via Malmø–København–Innsbruck–Verona utvides til Oslo via Kornsjø i Halden.

Høyere prioritet for gods Det er styret for Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor som utarbeider tilbudet, og prosedyrer for koordinering av trafikkstyring langs korridoren.

Det legges opp til at internasjonale godstog skal få høyere prioritet enn i dag, men at gods- og persontrafikkens behov for prioritering skal balanseres. Økt koordinasjon mellom infrastrukturforvaltere på tvers av landegrenser skal dessuten sikre flere og bedre ruteleier for godstogene.

Mer gods på bane

Målet med godskorridorarbeidet er å sørge for at godstogene skal blir høyere prioritert, slik at mer gods fraktes med tog.

- Alt som bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge jernbane for frakt av gods, er bra. Det store løftet for å få mer gods over på jernbane i Norge, er å bedre infrastrukturen. Men samarbeid som dette vil også ha betydning. Vi er svært fornøyd med at det er sørget for etablering av korridoren til Oslo og Norge, sier Kristiansen.

Kontakter

Bilder

Svenske Lars Stenegard (t.v.) og norske Bjørn Kristiansen blir henholdsvis daglig leder og styreleder for den nye korridoren for gods.
Svenske Lars Stenegard (t.v.) og norske Bjørn Kristiansen blir henholdsvis daglig leder og styreleder for den nye korridoren for gods.
Last ned bilde

Lenker

Om Jernbaneverket

Jernbaneverket
Jernbaneverket
Stortorvet 7
0101 Oslo

05280http://www.jernbaneverket.no
Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Følg saker fra Jernbaneverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbaneverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbaneverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom