Forsvarsbygg

Ny feltseseong på Hjerkinn

Del

Hjerkinn er nå vernet. Men arbeidet fortsetter for fullt. Nå er det klart for den 13.ryddesesongen på Dovre

-Vi er i rute, og gleder oss til å komme i gang med årets arbeid med bringe det tidligere skytefeltet tilbake til naturen. Sporene etter skytefeltet viskes ut, og forandringen er godt synlig, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Han fortsetter:

-Etter et meget vellykket år i fjor, er nå nesten 505 tonn ammunisjonsrester og metallskrap samlet inn fra Hjerkinn skytefelt. I tillegg er 4 351 blindgjengere større enn 20 mm destruert. Nesten 400 kvadratkilometer er nå avsøkt, etter at vi i fjor alene eksplosivryddet nesten 54 kvadratkilometer på syv uker.

Vegene
I tillegg tilbakeførte (fjernet og revegeterte) Forsvarsbygg de første lengre vegstrekningene i 2017.

-Totalt ble cirka 14,3 km med veg, flere kjørespor og de store standplassene på Haukbergetanleggene tilbakeført i fjor, utdyper Henriksen.


Hva skjer i år?
Gjennom sommeren og høsten vil Forsvarsbygg starte tilbakeføringen av Store Ringveg. I 2018 er det strekningen gjennom Grøndalen helt i vest som skal prioriteres.

-Neste år igjen vil vi fortsette med Svånådalen og Grisungdalen. Vernevedtaket har avgjort at vegen inn over Vålåsjøhøe skal bli liggende. Så i 2020 vil vi avslutte med de sentrale vegstrekninger tilknyttet Einøvlingen, Rollstadseter og Storranden, sier Henriksen videre.


Sikkerhet
- De siste årene konsentreres ryddingen med militær manngard til områder hvor vi på grunnlag av grundige analyser av årlige ryddinger, vet det er flest gjenværende ammunisjonsobjekter. Vi planlegger med å rydde minst 120 kvadratkilometer i de tre gjenværende årene, og vårt gode samarbeid med Forsvaret er helt avgjørende for å få dette til.

Han understreker:
-Det blir trygt å ferdes på Hjerkinn, selv om man for ettertiden alltid må ta forhåndsregler når man beveger seg i et tidligere militært skytefelt.

Beregninger som Forsvarets forskningsinstitutt har utføret, tilsier at eksplosivryddingen vil oppnå et meget tilfredsstillende resultat. I det ligger det at det vil være en ytterst liten sjans for å finne en blindgjenger på overflaten etter 2020.

- Risikoen med å gå en tur på Hjerkinn er beregnet som svært lav, og lavere enn flere daglige og vanlige gjøremål. Men viktig: Ser publikum blindgjengere eller mistenkelige objekter i feltet, ikke berør disse, men rapporter funnet til oss, avslutter Henriksen.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

-Totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen, mobil 928 23 292

Les mere om norgeshistoriens største naturrestaurering på www.forsvarsbygg.no/hjerkinn

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde
Foto: Linde Andersen/Fylkesmannen i Oppland
Foto: Linde Andersen/Fylkesmannen i Oppland
Last ned bilde
Foto: Geir Olav Slåen
Foto: Geir Olav Slåen
Last ned bilde

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.

Følg saker fra Forsvarsbygg

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvarsbygg på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forsvarsbygg

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom