Samferdselsdepartementet

Ny E6 mellom Ulsberg og Melhus blir billigere enn antatt

Del

- Regjeringen legger til rette for at det bygges bedre og sikrere veier. Samtidig skal vi få mer igjen for pengene vi bruker. Nye Veier AS har vist at det er mulig. Det er derfor svært gledelig at selskapet nå skal bygge ny E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag rimeligere enn tidligere anslag for strekningen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Henrik Jonassen/SD
Foto: Henrik Jonassen/SD

E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag er om lag 64 kilometer og skal hovedsakelig bygges ut som firefelts vei. Det vil være 110 km/t på mesteparten av strekningen.

- For dette prosjektet har Nye Veier fokusert på å optimalisere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å redusere reisetiden og kostnadene. Selskapet har i dette arbeidet klart å få til en utbygging av hovedsakelig firefelts motorvei for en lavere kostnad enn da de overtok prosjektet. Det er vi veldig glade for, sier samferdselsministeren.

Prosjektet ferdig i 2030

Prosjektet består av to deler: E6 Ulsberg – Vindåsliene og E6 Korporalsbrua – Melhus sentrum. Delen imellom, E6 Vindåsliene – Korporalsbrua, bygges ut av Statens vegvesen og skal etter planen stå ferdig i 2020. Nye Veier legger opp til byggestart på delstrekningen E6 Kvål – Melhus sentrum i 2019 med ferdigstillelse i 2020. For de øvrige delstrekningene vil rekkefølge og tidspunkt for utbygging avgjøres av Nye Veier i deres kontinuerlige porteføljeprioriteringer. I de finansielle beregningen er det lagt til grunn at den samlede utbyggingen skal være ferdig i 2030.

Prosjektet er tidligere anslått av Statens vegvesen å koste 16,9 milliarder kroner. Nye Veier har gjennomgått prosjektet på nytt og identifisert mulige kostnadsbesparelser på om lag 1,9 milliarder kroner. Dermed er prosjektet nå kalkulert til å ha en forventet kostnad på 15,0 milliarder kroner. Selskapet vil arbeide videre med å finne ytterligere kostnadsbesparende løsninger.

De kostnadsbesparelser som Nye Veier så langt har funnet, har gjort det mulig å legge til grunn et takstnivå for bompengene som ligger 10 prosent lavere enn i de lokale vedtakene i tre av de fem foreslåtte bomstasjonene på ny E6. I tillegg er det i proposisjonen lagt til grunn at to av de fem bomstasjonene på veier langs E6 ikke blir etablert.

Les mer: Prop. 82 S (2018-2019) Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg – Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag

Bilder

Foto: Henrik Jonassen/SD
Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Mogleg å utvide rushtidstilbodet på Østfoldbanen3.6.2019 14:15:00 CESTPressemelding

- Regjeringa vil gjere togtransport meir attraktivt i og mellom dei store byområda. Eg er oppteken av at dei reisande skal få eit betre togtilbod. Difor bad eg tidlegare i år Jernbanedirektoratet om å sjå på moglegheitene for å utvide rushtida på Austlandet. Vi skal no gå igjennom vurderinga frå Jernbanedirektoratet, som tilrår å auke rushtidtilbodet noko, ikkje minst på Østfoldbanen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom