Nye Veier

Ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst: Presenterer nye alternativer

Del

Nye Veier presenterer to nye traseer som tas med i konsekvensutredningsfasen for ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst.

Illustrasjonen viser planområdet oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2.
Illustrasjonen viser planområdet oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2.

På bakgrunn av innspill på åpne kontordager og folkemøter, innkomne merknader til planprogrammet og gjennom konsekvensutredningsfasen, har det blitt innarbeidet ytterligere to alternativer i konsekvensutredningen. Disse alternativene kommer i tillegg til de oppgitt i planprogrammet, og har fått navnene AB Nord 2 og BC 2.

- Med denne løsningen ivaretar man totalbildet for viktige naturressurser, landskap, kulturminner og landbruksinteresser. Vi lanserer løsninger for opplevd usikkerhet knyttet til drikkevannskilder i både Mandal og Lindesnes. Etter den samfunnsøkonomiske analysen, er dette traseen vi per i dag har mest tro på, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Som en del av tiltaket erstattes Ommundsvannet som suppleringsvann med Møglandsvannet.

På vegne av Nye Veier startet Sweco høsten 2018 arbeidet med en konsekvensutredning som skal svare ut det vedtatte planprogrammet for ny E39, som omfatter kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Hensikten med dette arbeidet er å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

I denne konsekvensutredningen er planområdet delt inn i tre delstrekninger:
• AB: Mandalskrysset – Grundelandsvannet
• BC: Grundelandsvannet - Stedjedalen
• CD: Stedjedalen - Herdal

I det fra før vedtatte planprogrammet er det beskrevet tre alternative veikorridorer på delstrekningen AB, en veikorridor på delstrekningen BC og to veikorridorer på delstrekningen CD. I tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland.

Informasjon om prosjektet finner du på nettstedet:
https://e39mandal-lyngdal.no

Digital medvirkningsportal
Sweco Norge AS er Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt. Løsningen tilbyr en 3D-visualisering av prosjektet med tilhørende dialogverktøy. Denne er oppdatert med omtalte justeringer av veilinja.
«Din E39» finner du her:
https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39

Videre prosess
Områderegulering med konsekvensutredning skal utarbeides i tråd med endelig fastsatt planprogram. Forslag til områderegulering med konsekvensutredning er planlagt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn vår 2019. Det er et mål at områdereguleringen skal være vedtatt høsten 2019.

Nøkkelord

Kontakter

Håkon Lohne, leder planprosess, telefon: 977 14 881. E-post: haakon.lohne@nyeveier.no

Bilder

Illustrasjonen viser planområdet oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2.
Illustrasjonen viser planområdet oppdatert med veialternativ A-B Nord 2 og B-C 2.
Last ned bilde
Utredning per nå viser at følgende kombinasjoner gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen Mandal – Lyngdal øst: AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør.  I tillegg viser utredningen at det gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet å tilrettelegge for kryss ved Blørstad i Lindesnes.
Utredning per nå viser at følgende kombinasjoner gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen Mandal – Lyngdal øst: AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør. I tillegg viser utredningen at det gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet å tilrettelegge for kryss ved Blørstad i Lindesnes.
Last ned bilde
Håkon Lohne, prosjektleder Nye Veier.
Håkon Lohne, prosjektleder Nye Veier.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no
Vi skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Disse binder landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer20.8.2019 17:13:51 CESTPressemelding

Nye Veier har funnet en ny smart løsning som ikke har vært foreslått tidligere for E6-strekningen Storhove – Øyer. I planforslaget foreslår Nye Veier firefelts motorvei med 110 km/t frem til demningen ved Hunderfossen, mellomlang tunnel forbi Fåberg og flytting av Ensbykrysset til Midtskog. Positive vedtak i kommunene nå, som følger Nye Veiers anbefaling, vil kunne sikre byggestart på Storhove høsten 2020.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom