Nye Veier

Ny E18 Langangen – Rugtvedt et skritt nærmere realisering

Del

Nye Veier leverte 22. mars forslaget til reguleringsplan for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt til videre politisk behandling i Porsgrunn og Bamble kommuner.

- Det er gledelig å kunne legge fram forslaget til reguleringsplan for E18 Langangen-Rugtvedt. Vi har lagt vekt på å ha så åpne planprosesser som mulig. Det kan være krevende, men vi har fått til en god planprosess i samarbeid med Porsgrunn og Bamble kommuner. Sammen med kommunene har vi vært opptatt av å finne optimale løsninger som gir mest mulig vei for pengene, redusert reisetid og god trafikkavvikling. Samtidig spares verdifull natur, dyrka mark og turområdene for lokalbefolkningen, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for utbyggingsområdet E18 Langangen-Grimstad.

- Reguleringsplanen er utarbeidet innenfor rammene av gjeldende kommunedelplan for ny E18 som ble vedtatt i kommunene høsten 2015. Nå er det avgjørende å få godkjent planene så raskt som mulig for å sikre en effektiv og sammenhengende utbygging av firefelts vei i E18-utbyggingsområdet, sier Ramlo.  

Mer om strekningen

Strekningen har et krevende terreng og det blir et veianlegg med mange konstruksjoner. Mer enn halve strekningen går enten gjennom tunneler eller over bruer. Det er lagt vekt på å utarbeide en plan som gir rom for fleksibilitet i valg av løsninger i anleggsfasen. Samtidig er det sørget for at dette ikke skal gå på bekostning av grunnleggende kvalitets- og miljøstandarder.

I Porsgrunn kommune omfatter reguleringsplanen en strekning på ca. 13,5 km, hvorav dagstrekningen er på ca 7,4 km, inkl. bruer. Det planlegges bruer ved Langangen, Herregårdsbekken, Skjelsvikdalen, Rød og over utløpet av Frierfjorden. Samlet brulengde er ca1,4 km, inkludert halv Grenlandsbru. På strekningen inngår det 5 tunneler, Blåfjell, Bjønnås, Prestås, Brattås og Steinbrekka på til sammen ca 6,1 km. Den lengste er Preståstunnelen på ca 2,9 km. I Bamble kommune fremmes det en reguleringsplan for den sørlige halvdelen av ny Grenlandsbru.

Nøkkelord

Kontakter

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom