Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ny avtale om EØS-midler til Kroatia – NVE programpartner for klima og energi

Del

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Zagreb 3. juli, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 17 millioner euro til et program for klima og energi.

Norges ambassadør i Kroatia, Astrid Versto, signerer samarbeidsavtale mellom Norge og Kroatia.
Norges ambassadør i Kroatia, Astrid Versto, signerer samarbeidsavtale mellom Norge og Kroatia.

Som eneste programpartner fra giverlandene i programmet for klima og energi, får NVE en sentral rolle i gjennomføringen. I tillegg til EØS midlene på 17 mill. euro, går kroatiske myndigheter inn med 3 mill. euro, slik at totalbudsjettet er på 20 mill. euro. I MoU nevnes at spesiell oppmerksomhet skal gis til virkemidler for energieffektivitet og fornybar energi, herunder vannkraft og geotermisk energi. Det legges videre vekt på prosjekter knyttet til klimatilpasning og reduserte utslipp av klimagasser.


Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil bidra aktivt ved utarbeidelse av det faglige innhold i programmet, og i den videre oppfølging gjennom implementeringsfasen. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom kroatiske søkere og norske partnere, og å skape møteplasser for å få til samarbeid mellom landene innenfor området klima og energi.

EØS-midlene skal i første rekke komme mottakerlandene til gode, men programmene gjennomføres i tett samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet både for norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder, samt nye muligheter for bedrifter som allerede har erfaring fra Kroatia.

NVE vil, etter hvert når programutviklingsfasen er gjennomført, offentliggjøre prosjektutlysninger på nve.no. Søkere til prosjekter må komme fra mottakerlandet Kroatia, men det vil oppfordres til å få med seg norske partnere. Prosjektutlysninger antas å komme høsten 2019, men kan skje tidligere og senere avhengig av framdriften med utvikling av programinnholdet. Konferanser og andre tiltak for å bringe kroatiske og norske miljøer sammen, samt informasjon om hvordan søke bilaterale midler til dekning av utgifter vil bli offentliggjort på nve.no.

Om EØS-midlene

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.


Les mer på regjeringen sine hjemmesider

Kontaktperson:
Morten Johnsen, seksjonsjef
Mobil: 481 44 883

Bilder

Norges ambassadør i Kroatia, Astrid Versto, signerer samarbeidsavtale mellom Norge og Kroatia.
Norges ambassadør i Kroatia, Astrid Versto, signerer samarbeidsavtale mellom Norge og Kroatia.
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom