Samferdselsdepartementet

Ny avtale muliggjør grensekryssende snøscootertrafikk

Del

- Jeg er glad for å kunne fjerne et grensehinder, forenkle regelverket og gjøre det lettere for snøscooterkjørere i Norge og Sverige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som i dag undertegnet en avtale om grenseoverskridende snøscootertrafikk mellom Norge og Sverige. Avtalen innebærer at personer med norsk førerett for snøscooter og personer med svensk kompetansebevis for snøscooter kan kjøre slike kjøretøy i begge land.

Bakgrunnen for avtalen er at personer med svensk førerett for snøscooter ikke har hatt mulighet til å kjøre snøscooter lovlig i Norge, fordi det i Norge stilles krav om førerkort i klasse S. I Sverige er det tilstrekkelig å ha et kompetansebevis for å kunne kjøre snøscooter, men dette har ikke vært gyldig for kjøring i Norge. Dette har ført til utfordringer spesielt i grensetraktene, eksempelvis i alpinnæringen som sysselsetter mange svenske sesongarbeidere.

- Vi har nå oppnådd en gjensidig anerkjennelse av hverandres førerrettigheter, og jeg er sikker på at avtalen vil ha positiv virkning for både privatpersoner og næringsvirksomhet, sier Solvik-Olsen. Han undertegnet i dag avtalen i Stockholm sammen med den svenske næringsministeren Anna Johansson.

Både i Norge og Sverige stilles det krav til opplæring og prøve for å kunne føre snøscooter, slik at grunnleggende krav til sikkerhet må anses ivaretatt gjennom de respektive land sitt regelverk for førerett for snøscooter.


Vedlagt følger et snøscooterbilde til fri bruk. Det skal krediteres ScanStockphoto. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen12.10.2017 13:53Pressemelding

- Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom