Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVEs vårflomanalyse: Fortsatt liten sannsynlighet

Del

Resultat av analysene til NVE viser at Gudbrandsdalslågen og Måleselva i indre Troms er blant de vassdragene som har størst mulighet for stor vårflom i år. Det er uansett liten sannsynlighet for stor vårflom.

( Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 13. mai 2016)

- Selv i de mest utsatte vassdragene er det liten sannsynlighet for stor vårflom. For Gudbrandsdalslågen er sannsynligheten for flom på oransje nivå 5 % og bare 2 % for flom på rødt nivå, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.

- For Målselv er sannsynligheten for flom på oransje nivå 15 %, tilnærmet 0 % for flom på rødt nivå, fortsetter Engen.

Sannsynlighet for flom (i %), referert til NVEs varslingsnivåer

Gult

Oransje

Rødt

Glomma v/Elverum

7

2

nær 0

Gudbrandsdalslågen v/Losna

40

5

2

Numedalslågen v/Orsjoren

70

14

nær 0

Kvina v/Gjuvvatn

40

12

2

Vosso

2

nær 0

nær 0

Rauma v/Horgheim

55

14

2

Nidelva v/Kjeldstad (Garbergelva)

15

nær 0

nær 0

Målselva v/Malangsfoss

50

16

nær 0

Altaaelva v/Masi

20

2

nær 0

Tabell: Sannsynlighet for flom for utvalgte vassdrag. Tabellen viser resultat av beregninger basert på årets vannlager kombinert med nedbør og temperatur for hvert år, de siste 58 årene. Her kan du lese mer om flomvarslingsnivåene: http://www.varsom.no/Flom/Varslings-Aktsomhetsniva/

Mindre snø enn normalt

NVEs snøkart viser hvor mye snø det er i år sammenlignet med de siste 56 år. Gjenværende snømengder utgjør ca. 75 % av normalt på samme tid av året, hele landet sett under ett. 

Illustrasjon i vedlegg: NVEs snøskart viser...

- I år er det relativt snøfattig i store deler av Nord-Norge og nord på Østlandet. Ellers er det grovt sett normale snøforhold, sier Engen.

- Med utgangspunkt i snømengdene er det ingen overraskelse at det er liten sannsynlighet for stor vårflom i år. Men hvor stor flommen egentlig blir er selvfølgelig helt avhengig av været. Vi har sett flere eksempler de siste årene på at det har blitt svært stor flom selv om det har vært lite snø, sier Engen.

Det har vært moderat snøsmelting i hele landet hittil i mai, og det er nå stort sett snøfritt under 800 moh. i Sør-Norge og under 3-400 moh. i Nord-Norge. Snøsmeltingen har ført til moderat vannføringsøkning i vassdrag som drenerer fjellområdene. Snøsmeltingen har imidlertid ikke kommet ordentlig i gang i høyfjellet. Det ventes avtagende vannføring gjennom pinsehelgen på grunn av synkende temperatur og lite nedbør.

Slik beregner NVE sannsynlighet for vårflom

NVE beregner sannsynlighet for flom ved å kjøre dagens vannlager (snø, grunnvann og vannføring) gjennom en hydrologisk modell.

- For å kunne si noe om videre utsikter for vårflom bruker NVE informasjon om været slik det har vært på samme tid av året hvert år siden 1957, forteller Engen

- Vi tar dagens vannlager og kombinerer dette med historisk vær siden 1957. Da får vi beregnet 58 teoretiske flommer. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, sier Engen.

Illustrasjon i vedlegg: graf illustrasjon vannføring 1957-2014.pdf

Sannsynlighet for flom beregnes ukentlig for om lag 120 forskjellige områder fordelt over hele landet. Basert på analyse av disse områdene kan vi si noe om sannsynligheten for at vårflommen blir så stor at den kan medføre skader og problemer for øvrig.

Pressekontakt

Inger Karin Engen, hydrolog og flomvarsler mobil: 45 24 75 75

Flomvarsling vakttelefon mobil: 40 43 60 00

Dokumenter

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom