Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE vil øke kvaliteten på faresonekartlegging av skredfare

Del

NVE har startet arbeidet med å utvikle en bransjestandard for faresonekartlegging. Målet er at faresonekartene for skredfare skal bli enklere å bestille, utføre, bruke og etterprøve.

- Stor variasjon i resultater fra faresonekartleggingene har ført til at det har blitt bestilt nye skredfarevurderinger for samme område. Der det blir gjort flere kartlegginger med ulikt resultat, er det krevende for kommunen å avgjøre hvilken rapport som skal legges til grunn, forteller seksjonssjef i NVE Eli Katrina Øydvin.

Inviterer bransjen

En slik utvikling ønsker verken NVE eller bransjen, og det er dermed tid for å samle de mest erfarne i bransjen for å lage en norsk bransjestandard for kartlegging av faresoner i henhold til sikkerhetskrav i TEK17.

- I første omgang vil vi i hovedsak fokusere på eksisterende metoder, men en naturlig oppfølging senere vil være FoU-prosjekt om tema som det viser seg at vi trenger mer kunnskap om, forteller Øydvin.

NVE har en offentlig anskaffelse ute nå hvor de ønsker bidrag fra de mest erfarne i bransjen, frist for denne konkurransen er 14. januar 2019. Oppstart av prosjektet vil være i februar. Målet er å ha på plass en første versjon av en norsk bransjestandard i starten av 2020, en bransjestandard for alle som skal utføre faresonekartlegging i henhold til TEK17.

Om skredkartlegging

De siste årene har fokuset rundt naturfarer i Norge økt betraktelig. NVE fikk ansvaret som nasjonal skredmyndighet i 2009, og har siden det jobbet med å bedre samfunnets evne til å håndtere blant annet farer relatert til skred.

Det er blitt produsert aktsomhetskart for flere skredtyper som kan hjelpe kommunene med å avgjøre hvor det potensielt kan være fare for skred. I områder som faller innenfor en slik aktsomhetssone skal det gjennomføres en mer detaljert skredfarevurdering der det planlegges utbygging. I de fleste tilfeller innebærer det faresonekartlegging i henhold til sikkerhetskrav i TEK17.

NVE utfører faresonekartlegging av den mest utsatte bebyggelsen i Norge, etter en risikobasert prioritering. Kartleggingen følger prioriteringslister i Plan for skredfarekartlegging (NVE 2011/14). Siden oppstarten i 2012 har 48 kommuner i Norge fått overlevert slike faresonekart i regi av NVE. Kartleggingen har vært utført av NVE, NGU og skredbransjen. I tillegg har bransjen utført mange skredfarevurderinger av mindre områder på oppdrag fra kommuner og private rundt om i hele landet.

Les mer om aktsomhetskart og faresonekart.

Kontakter

Seksjonssjef: Eli K. Øydvin, eko@nve.no, 22959489
Prosjektleder: Martine Sagen Slåtten, mas@nve.no, 99696869

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom