Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE varsler flom- og jordskredfare på oransje nivå og stor snøskredfare faregrad 4

Del

NVE har sendt ut varsel om flom- og jordskred på aktsomhetsnivå oransje, og stor snøskredfare faregrad 4 i Rogaland og Hordaland. Det er meldt nedbørsmengder på 300-400 mm over en periode på tre dager. Vind og temperaturøkning vil i tillegg føre til snøsmelting i fjellet.

- Fra i morgen kan vi få en alvorlig flom- og skredsituasjon i Hordaland og Rogaland. Hvis nedbørsprognosene slår til kan dette blir verre enn de to siste flommene i samme område, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Anne Britt Leifseth.

Ekstremværet Synne førte til store flomskader i 2015, særlig i Egersund. Flommen for tre år siden førte blant annet til store skader i Odda.

Først tirsdag formiddag venter vi den første intense nedbøren. Deretter vil det komme mye nedbør i perioder frem mot torsdag. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til nedbørsprognosene: hvor regnet kommer og mengden nedbør kan variere mellom hver oppdatering.

- Vi får i tillegg en situasjon med stor snøskredfare, faregrad 4, i samme område, sier Leifseth.

Se varsler for flom, jord- og snøskred på varsom.no

 - Vi sender folk ut i de aktuelle områdene og vi har kontaktet en del kommuner som vi mener kan bli særlig utsatt. Vi vil bistå politi og kommuner i forbindelse med flom- og skredhendelser, forteller Leifseth.

Vær forsiktig

Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

- Ta kontakt med din kommune hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom- eller skredhendelser, oppfordrer Leifseth.

Les mer: faregradsskalaen for snøskredvarslingen

Les mer: Fare for flom og jordskred – hva kan du gjøre?

Les mer: sørpeskred

Kontakt (ikke sms)

NVEs pressetelefon: 489 97 667

Flomvarsling: 404 36 000 (til kl. 22)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom