Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår nye konsesjonsvilkår for reguleringane i Suvdøla i Drangedal og Nissedal kommunar

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Drangedal e-verk KF nye konsesjonsvilkår for reguleringane i Suvdølavassdraget i Drangedal og Nissedal kommunar i Telemark.

NVE har handsama vilkårsrevisjon for Drangedal e-verk sine tre reguleringskonsesjonar i Suvdølavassdraget. NVE tilrår at Drangedal e-verk får nye, oppdaterte konsesjonsvilkår.

NVE tilrår vilkår om minstevassføring i Lianelva og Kleppvasselva. Dette vil gje betre vassmiljø og betre forhold for friluftsliv ved vassdraget om sommaren. NVE tilrår òg vilkår om å prioritere tilsiget til oppfylling av Kleppsvatn til kote 532 i sommarmånadene.

I revisjonssaka har landskap og friluftsliv vore sentrale tema. NVE har søkt å balansere omsynet til miljø og friluftsinteresser i Suvdøla mot fordelane ved fornybar kraftproduksjon og reguleringsevne i vassdraget.

Olje- og energidepartementet vil stå for den vidare sakshandsaminga.

Les meir om vilkårsrevisjon for Suvdøla

Kontaktpersonar:
Avdelingsdirektør Rune Flatby tlf. 416 78 203
Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i juleferien 2018 – store variasjoner i lavlandet21.12.2018 12:00Pressemelding

Vi er inne i en kald periode med islegging i lavlandet i hele landet. Mange vann er islagte med klar stålis langs kysten fra Rogaland til Finnmark, men det er stor variasjon i tykkelsen. Fra julaften slår det om til mildere vær med plussgrader fra Agder til Troms i lavlandet, som sammen med regn vil svekke lavlandsisen. Østlandet og Finnmark får stort sett kuldegrader, men på Østlandet skaper snø på tynn is usikkerhet. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips. Å ferdes på blank stålis er en stor naturopplevelse, men innebærer også farer om man ikke bruker fornuften og sikrer seg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom