Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE tilrår løyve til Fardalen kraftverk

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Fardal Energi AS løyve til å byggje Fardalen kraftverk i Årdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 49,5 GWh i året. Dette svarar til straumbruken til om lag 2500 husstandar.

Fardalen kraftverk vil nytte eit fall på 444 meter i Fardalselva mellom inntak på 485 moh. og kraftstasjonen på 41 moh. Vassvegen vil liggje i tunnel.

NVE legg vekt på at ei utbygging av Fardalen kraftverk vil vere eit bidrag til auka produksjon av fornybar energi med avgrensa miljøeffektar. Det vil vere nokre ulemper for naturmangfaldet i og langs elva. Med slepp av minstevassføring og med stasjonsplassering som i alternativ 2 vil desse ulempene etter vårt syn vere akseptable.

Med god planlegging for anlegget og gjennomføring av bygginga, meiner NVE at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for allmenne og private interesser. Vi rår difor til at Fardalen kraftverk får løyve.

Les meir om Fardalen kraftverk

Kontaktpersonar

Direktør Rune Flatby, tlf: 22 95 90 88 / 41 67 82 03
Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 90 19 82 16

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom