Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE overleverer skredfaresonekart til kommunene Skjervøy og Kåfjord 19. og 20.april 2018

Del

Overleveringene finner sted:
Skjervøy kommune, 19.april 2018 kl.12-15 på Kommunehuset i Skjervøy.
Kåfjord kommune, 20.april 2018, kl.9-12 på Kommunehuset i Kåfjord.

Kartene gir bedre og mer presis oversikt over skredfaren i kommunene. Pressen er velkommen til overleveringene.

Kontaktperson for overleveringen:
Eva Margareta Forsgren, senioringeniør, telefon: 22959616

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom