Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE overlever foreløpig rapport om dambruddsberegning for Gamanjunni 3

Del

NVE legger i dag fram en foreløpig rapport for Kåfjord kommune i Troms. Rapporten inneholder hydrologiske beregninger av et fjellskred fra Gámanjunni 3.

De hydrologiske beregningene tar for seg en skredgenerert dam og hvor lang tid det vil ta for nedstrøms flom med de forskjellige beregnede vannstandene i elva når dammen brister.

Vannføringen starter på 2000 m3/s oppe ved dammen og reduseres nedover mot fjorden. Beregningene viser hvor mange meter vannstanden vil stige og hvor lang tid det tar før dambruddsbølgen når fjorden (om lag 2 timer).  

På møtet vil det geologiske perspektivet av Gámanjunni 3 bli presentert, samt dambruddsmodelleringen og noe om arealplanlegging.

Kontaktpersoner:
Gudrun Dreiås Majala. tlf 99531513
Per Ludvig Bjerke, tlf 93058576

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom