Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE opprettholder rødt nivå på Veslemannen – lite nedbør og avtagende bevegelse

Del

Døgnhastighetene i øvre del er nå 6 til 10 centimeter i døgnet. I nedre del ligger døgnhastigheten på 8-9 millimeter i døgnet. Det har i løpet av det siste halve døgnet kun vært noen få steinsprang fra området.

- I etterkant av de mange hendelsene i går ettermiddag har bevegelsene i fjellet avtatt en god del. Det mest aktive området i øvre del rasa ut i går, forteller seksjonssjef i NVE, Lars Harald Blikkra. 

Det har kommet mye mindre nedbør enn varslet. Varslene fra met.no indikerer noe nedbør og varmegrader i dag og noe nedbør og kaldere i morgen. 

NVE opprettholder rødt farenivå, men vil fortløpende vurdere situasjonen. 

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 2 m det siste året og nedre delen 16 cm.  

Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Neste pressebrief

Neste rapport kommer fredag kl. 18.00. Det blir også organisert en pressebrief på Rauma kulturhus kl. 18.00. NVE og Rauma kommune vil være til stede.

Dagsrapporter for bevegelsene blir publisert her:

https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen/dagsrapporter-fra-veslemannen/

Pressekontakt

Vakthavende geolog: tlf. 474 55 454 (ikke sms)

Pressetelefon: tlf. 489 97 667 (ikke sms)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom