Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE opprettholder rødt farenivå på Veslemannen – økt hastighet og flere steinsprang

Del

Bevegelsene i fjellet har økt etter en rekke steinsprang i ettermiddag. Steinsprang i fronten (nedre del) og i et parti i øvre del rasa ut.

- Tidligere i dag var hastigheten på 2 centimeter i døgnet. Etter skredaktiviteten har hastigheten økt og er nå over 3 centimeter i døgnet, forteller seksjonssjef i NVE Lars Harald Blikra

Sivilforsvaret observerte totalt 12 steinsprang hendelser i en to timers periode fra kl. 13:45 til 15:47.

 Det har kommet mindre nedbør enn varslet, og hittil 9 mm det siste døgnet, men kun 1 mm siden i natt. Til tross for lite nedbør fortsetter de store bevegelsene, og den nedre delen er blitt mer ustabil. 

På bakgrunn av de store bevegelsene i fjellpartiet opprettholder NVE rødt farenivå for Veslemannen. 

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg mer enn 2 m det siste året og nedre delen 16 cm.

Bilder fra skredaktivitet - se nyhet på nve.no

 Fakta

Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m3, det vil si rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

 Det skal fortsette å regne fram til tirsdag, men med lavere temperaturer.

Neste pressebrief

Neste rapport kommer fredag kl. 10.00. Det blir også organisert en pressebrief på Rauma kulturhus kl. 10.00. NVE og Rauma kommune vil være til stede.

Dagsrapporter for bevegelsene blir publisert her:

https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/mannen/dagsrapporter-fra-veslemannen/

Pressekontakt

Vakthavende geolog: tlf. 474 55 454 (ikke sms)

Pressetelefon: tlf. 489 97 667 (ikke sms)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom