Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE leverer nye flomsonekart til kommunene Mandal og Marnardal

Del

Tid og sted: Mandag 26. august kl. 12.00 i Vigeland i Lindesnes Rådhus, Kulturtorvet i 2. etasje.

NVE har oppdatert flomsoner for Mandalselva ved Mandal og Øyslebø. Kartleggingen er en oppdatering av flomsonekartene fra tidlig 2000-tallet. Det er tatt hensyn til klimaframskriving av flommer i elva og av havnivået i Mannefjorden ved at kartene er tilpasset et endret klima i år 2100. Flomsonekartene viser hvilke områder som oversvømmes som følge av flom i elva.

Kontaktperson for overleveringen:

Anne Cathrine Sverdrup, Regionsjef region Sør, e-post: acs@nve.no, mobil: 90 75 20 61

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftsensitiv informasjon skal ikke på Internett – NVE presenterer metode for å redusere risiko for informasjonslekkasje10.9.2019 15:20:00 CESTPressemelding

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019 har utviklet en metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett. Metodikken gjør bruk av åpen programvare og gir mulighet for å søke også i dypere lag av internett.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom