Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har kartlagt tilstanden til 32 flomverk på Østlandet

Del

I prosjektet «Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst» har NVE kartlagt tilstanden på 32 utvalgte sikringsanlegg i fire fylker. Sluttrapportene for disse er nå klare. Kartleggingen har avdekket skader og svakheter av ulikt omfang, samt behov for skjøtsel og vedlikehold. Inntil dette er utbedret oppfordrer NVE kommunene til å vurdere nødvendige beredskapsmessige tiltak ved en eventuell flomsituasjon.

Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult

- Anleggene har nådd en slik alder at både pumpestasjoner og flomverk kan trenge betydelige oppgraderinger for å opprettholde sin funksjon. Vi fant det derfor riktig å gjøre en systematisk gjennomgang av tilstanden til flomsikringsanleggene, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Kartleggingen

NVE startet opp kartleggingen av flomverk i 2017 og den omfatter totalt 51 flomsikringsanlegg. Med god hjelp fra kommunene fikk NVE i 2018 kartlagt 32 flomverk, inkludert 2pumpestasjoner, i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.

Bebyggelse, infrastruktur og mye dyrka mark ligger på innsiden av disse anleggene. Resultatene viser skader og mangler av ulikt omfang på flomverkene, for eksempel undergraving mot elv, setninger eller skader/manglende erosjonssikring. Det er også avdekket behov for større vedlikehold på pumpestasjonene. Disse skal i en flomsituasjon pumpe ut vann som dreneres på innsiden av flomverket. Det er svært viktig for sikkerheten at pumpestasjonene fungerer som de skal.

- Vi ber kommunene sette seg godt inn i rapportene for sine anlegg, og ta initiativ til gjennomføring av nødvendig vedlikehold og utbedringer. NVE kan bidra med faglig veiledning, og eventuelt bistand gjennom bistandsordninger der dette er aktuelt, sier prosjektleder Grete Hedemann Aalstad.

Oversikt over kommuner, anlegg og rapportene finner du her 

Bakgrunn

Langs mange av de store vassdragene på Østlandet ble det i tidsperioden 1960-1990 bygd omfattende flomsikringsanlegg for å beskytte infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer. Anleggene sikrer i dag store samfunnsverdier. Alderen tilsier at både flomverk og pumpestasjoner kan ha behov for oppgraderinger for å opprettholde sin funksjon. I 2017 igangsatte derfor NVE et toårig prosjekt, med formål å bistå kommunene med å framskaffe en oversikt over tilstanden til anleggene. Dersom et flomverk skulle bryte sammen, representerer det en betydelig fare for liv og eiendom innenfor flomverket.

Kontaktpersoner:

Regionsjef Toril Hofshagen: tlf. 90 03 42 44

Prosjektleder Grete Hedemann Aalstad: tlf. 92 26 54 97

Bilder

Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Last ned bilde
Hummelneset flomverk (VV 8944 og 7625),
Åmot kommune
Foto: Multiconsult
Hummelneset flomverk (VV 8944 og 7625), Åmot kommune Foto: Multiconsult
Last ned bilde
Selsvollene flomverk (VV 6869),
Sel kommune
foto: Multiconsult
Selsvollene flomverk (VV 6869), Sel kommune foto: Multiconsult
Last ned bilde
Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Heradsbygda flomverk - utløpsrør fra pumpestasjon foto_ Multiconsult
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftsensitiv informasjon skal ikke på Internett – NVE presenterer metode for å redusere risiko for informasjonslekkasje10.9.2019 15:20:00 CESTPressemelding

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019 har utviklet en metodikk for å identifisere kraftsensitiv informasjon på internett. Metodikken gjør bruk av åpen programvare og gir mulighet for å søke også i dypere lag av internett.

NVE overleverer kartlegging av områdeskred for Giske, Sula, Sykkylven og Ålesund9.9.2019 13:48:14 CESTPresseinvitasjon

Pressen inviteres til å delta. Tid: 11.september 2019 kl.12.30–15.00 Sted: Prosjektkontoret til Nye Ålesund kommune, 1 etg. på Kremmergarden, i lavblokka på rådhuset i Ålesund. Tre kvikkleiresoner med tilhøyrande utløpssoner er lokalisert i de fire kommunane. I tillegg er det utarbeidd aktsemdskart for områdeskred. Kartlegginga gir meir detaljert informasjon om faren for områdeskred hos kommunane.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom