Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gjev nytt oreigningsløyve for kraftleidning i Luster kommune

Del

NVE gjev Luster Energiverk AS oreigningsløyve for bygging og drift av ein 66 kV kraftleidning mellom Veitostrond og Hafslo i Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Kraftleidningen skal knyte fleire småkraftverk på Veitastrond og langs Veitastrondvatnet til kraftsystemet. Luster Energiverk fekk endeleg konsesjon og oreigningsløyve for leidningen ved vedtak i Olje- og energidepartementet den 7. juni 2013.

Luster Energiverk søkte om nytt oreigningsløyve for leidningen fordi dei ikkje fremja krav om skjønn for skjønnsretten innan eit år etter at løyvet vart gjeve, slik Oreigningslova krev. Det er skjønnsretten som bestemmer erstatning til grunneigarar som ikkje har inngått frivillig avtale med utbyggar.

Det er ikkje endringar i dei fysiske planane for leidningsprosjektet, og NVE har gjeve nytt løyve likt det som er gjeve tidlegare.

Meir om søknaden og oreigningsløyvet frå NVE kan du lese på NVEs nettsider.

Kontaktpersonar:

Seksjonssjef: Siv Sannem Inderberg, tlf: 22 95 94 38 mobil: 90193008

Sakshandsamer: Arne Anders Sandnes, tlf. 22 95 92 18

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom