Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gjev løyve til uttak av vatn i Rendalen kommune

Del

NVE gjev Rendalsfisk AS løyve til uttak av vatn frå elva Mistra i Rendalen kommune i Hedmark.

Det er gjeve løyve til eit maksimalt vassuttak på 2 m3/min, som skal nyttast til landbasert oppdrett av røye i eit planlagd resirkuleringanlegg (RAS) på Åkrestrømmen.

I vedtaket er det teke omsyn til at Mistra er eit verna vassdrag og at storauren i Storsjøen nyttar Mistra som gyteområde. Det er også lagt vekt på at tiltaket bidrar til stor verdiskapning i regionen både økonomisk og i form av arbeidsplassar.

NVE vurderer i sum at nytten av tiltaket er større enn skadar og ulemper for private og ålmenne interesser, og gjev difor løyve til det planlagde anlegget på fastsette vilkår.

Les meir om løyve til uttak av vatn i elva Mistra i Rendalen

Kontaktpersonar:

Rådgjevar Even Buvarp Helsingen
Tlf. 4192896 E-post: ebh@nve.no

Seksjonssjef Gry Berg
Tlf: 22959220 e-post: gbe@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom