Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gjev løyve til regulering av Nedre Mølnelvvann og overføring av Mølnelva til småkraftverk i Tysfjord

Del

NVE gir løyve til regulering av Nedre Mølnelvann og overføring av Mølnelva til Sommersethelva kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland. Overføringa vil gi ein auka produksjon på om lag 2,8 GWh. Dette svarar til straumbruken til 140 husstandar.

Clemens Kraft AS har fått løyve til regulering av Nedre Mølnelvvann mellom 481,5 moh. og 482,45 moh. Vatnet skal brukes til buffermagasin for Sommerseth kraftverk. Det er også gitt løyve til overføring av Mølnelva til Sommersethelva kraftverk som har fått løyve tidligare, men enno ikkje er bygd. 

Utbygginga vil kunne få konsekvensar for reindrift og landskap. Med tilpassinga i anleggsperioden og krav om minstevassføring meiner NVE at utbyggingsplanane er akseptable i forhold til reindrift og allmenne interesser.

Kontakter

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89 / 901 98 216

Seniorrådgiver Dag Kjellevold, tlf. 22 95 94 56 / 91 75 99 65

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom