Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE avslutter ordningen med lokale energiutredninger

Del

NVE har besluttet å avslutte ordningen med lokale energiutredninger. I stedet skal KSU-ansvarlig, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær på forespørsel bistå kommunen med informasjon som er relevant for kommunens klima- og energiplanlegging.

- De lokale energiutredningene har i løpet av de ti årene ordningen har eksistert, oppfylt sitt formål. Erfaringer viser at det er lite ny kunnskap som kommer frem ved å oppdatere de lokale utredningene. Informasjonsplikten til KSU-ansvarlig, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær sikrer fortsatt god dialog mellom disse aktørene og kommunen, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør for Energiavdelingen i NVE.

Denne endringen i forskrift om energiutredninger skjer etter at NVE gjennomførte en høring om saken i 2014, og en tilleggshøring i 2015. De aller fleste som uttalte seg var positive til den foreslåtte endringen. Den viktigste motforestillingen var at kommunene vil gå glipp av informasjon om energibruk som de trenger i sin klima- og energiplanlegging. Dette hensynet er ivaretatt gjennom informasjonsplikten som NVE pålegger KSU-ansvarlig, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonær.

Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. november 2015. Kravet om utarbeidelse av kraftsystemutredningen - KSU, som reguleres i samme forskrift, påvirkes ikke av denne endringen.

Oppsummering av høringene

Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Vegard Willumsen, tlf. 92 25 17 02
Senioringeniør Benedicte Langseth, tlf. 95 29 82 96

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betydelig snøskredfare i Nordland og Troms6.12.2017 15:04Pressemelding

I store deler av Nordland og Troms har det vært tett mellom snøbygene de siste dagene, så mange steder ligger det nå mye løs snø i fjellet. Dette gir fine skiforhold, men også betydelig snøskredfare (faregrad 3), sier vaktleder i snøskredvarslingen Håvard Thorset Været endrer seg, men faregraden er den samme Torsdag og fredag snur vinden til sørøstlig retning, noe som betyr tørrere vær. Men vinden ventes å bli veldig sterk, og med mye løs snø i terrenget kan det flyttes svært mye snø inn i leheng. Dette gir også betydelig snøskredfare og det ventes også mulighet for enkelte naturlig utløste skred. Det er altså ventet samme faregrad, men en ny situasjon med et annet skredproblem og andre utsatte områder, utdyper Thorset. For mer informasjon om snøskredfaren, se varsom.no Snøskredvarslingen i Norgetlf:488 80 100

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom