Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE avslår søknad om løyve til å byggje Sandåa kraftverk

Del

Clemens Kraft AS har søkt om løyve til å byggje Sandåa kraftverk i Halsa kommune i Møre og Romsdal. NVE har kome fram til at dei negative verknadane prosjektet er så store at søknaden om å byggje vasskraftverket får avslag.

Kraftverket ville gitt ein årleg produksjon på om lag 14,4 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 700 husstandar

NVE har gjort ei vurdering av fordelar og ulemper ved planlagde Sandåa kraftverk. Dei negative effektane for landskap, brukarinteresser, friluftsliv og biologisk mangfald er samla store vurdert opp mot produsert kraft. NVE har lagt stor vekt på irreversible terrenginngrep og kva slags konsekvensar det har for landskapet.

Les meir om Sandåa kraftverk

Kontaktinformasjon:

Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 90 19 82 16/22 95 93 89

Sakshandsamar Anne Johanne Rognstad, tlf. 22 95 94 45

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE har kartlagt tilstanden på et utvalg flomverk i Hedmark - Sluttrapporter klare16.4.2018 14:57Pressemelding

NVE har gjennom prosjektet «Flomverk og pumpestasjoner i Region Øst» kartlagt tilstanden på 19 flomverk i Hedmark. Det er laget en sluttrapport for hvert flomverk, og disse er nå tilgjengelige. Det er under kartleggingen avdekket en del skader og svakheter av ulikt omfang, samt behov for skjøtsel og vedlikehold. Inntil dette er utbedret oppfordrer NVE kommunene til å vurdere nødvendige beredskapsmessige tiltak ved en eventuell flomsituasjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom