Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE arrangerer folkemøte om Opo flaumkraftverk 12. februar

Del

Sunnhordland Kraftlag har søkt om å bygge kraftverk og flaumtunnel i Opo gjennom Odda sentrum. NVE arrangerer folkemøtet om planane i kinosalen i Rådhuset i Odda måndag 12. februar kl. 19.

På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga av søknaden, medan Sunnhordland Kraftlag vil orientere om prosjektet. Det er ope for spørsmål og diskusjon.

Søknaden med fagrapportar er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Rådhuset i Odda, og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjoner.

Frist for å komme med fråsegn er 20. februar 2018.


Les meir om saka

Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 22 95 90 88 / 41 67 82 03
Sakshandsamar Laila P. Høivik tlf. 22 95 92 67

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom