Samferdselsdepartementet

NTP 2022-2033: Samferdselsministeren tingar framtidsbilete

Del

Arbeidet med det faglege grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033 er i gang. No har Samferdselsdepartementet tinga ei kartlegging av dei viktigaste utfordringane i transportkorridorane og i byområda, og eit framtidsbilete av transportomfanget dei neste 30 åra.

– Vi legg fram ein ny nasjonal transportplan i 2021. Regjeringa vil prioritere løysingar og tiltak for god framkome for folk og gods som fremjar verdiskaping og busetnad i heile landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsministeren har no sendt oppdragsbrev nummer 2 og 3 til Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Vegdirektoratet. Her kjem han med fleire konkrete tingingar.

– For å sikre at vi får mest mogleg veg og anna infrastruktur for pengane, treng vi å vite meir om transportbehovet fram mot 2050 og korleis ny teknologi kan påverke utviklinga, mellom anna gjennom nye forretningsmodellar, transportformer og transporttilbod. Dette skal verksemdene våre rapportere om innan 1. september i år, seier Dale.

Verksemdene vert også bedne om å kartlegge dei viktigaste utfordringane i transportkorridorane og i byområda.

Det er oppdrag 2 og 3 som no er sendt ut. I oppdrag 1 til gjorde samferdselsministeren det klart at kvar einskild verksemd skal gå kritisk gjennom ressursbruken, mellom anna til investeringar, både for å redusere kostnadane og auke nytten.

Meir

Oppdragsbrev 2 og oppdragsbrev 3. Sjå også oppdragsbrev 1

Meir om arbeidet med NTP 2022-2033

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa vil fjerne bommar på sidevegar også i eksisterande vegprosjekt15.8.2019 13:51:42 CESTPressemelding

- Regjeringa er oppteken av at det skal bli mindre bompengar for folk flest. Vi har tidlegare stramma inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar i nye vegprosjekt. No har eg bedt Statens vegvesen og Nye Veier om også å gå gjennom alle prosjekt som i dag har slike bommar for å sjå om dei kan fjernast. Eg har også bedt om innspel frå fylkeskommunane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom