Samferdselsdepartementet

NSB og Nettbuss blir ei felles merkevare og skiftar namn

Del

Styret i NSB går inn for å samle persontogverksemda og bussverksemda under ei felles merkevare som får nytt namn. Samferdselsministeren tek styret si avgjerd til vitande.

NSB har tatt initiativet til å samle persontog- og bussverksemda si i Sverige og Norge under ei ny, felles merkevare som får namnet Vy. Eit samrøystes styre i NSB har gått inn for dette, inkludert representantane til dei tilsette.

- Det er styret og selskapet som er nærmast til å vurdere kva som må til for at NSB skal lukkas som selskap framover. Eg vil derfor leggje styret si avgjerd til grunn når saka skal handsamast i generalforsamlinga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. 

NSB er eit kjent og tradisjonsrikt merkenamn i Noreg. Norges Statsbaner blei etablert i 1883 og har i alle år drive med togtrafikk, og seinare også persontrafikk med buss.

- NSB-namnet har ei lang historie, og betyr mykje for mange. At namnet no forsvinn har eg stor forståing for at kan vekkje kjensler. Samstundes vil ikkje eigar motsetje seg styret si avgjerd når styret meiner endringa er naudsynt for å styrkje konkurranseposisjonen til NSB og for å kunne tilby dei reisande eit godt og framtidsretta tilbod. Eigar legg stor vekt på at eit samla styre meiner at dette er avgjerdande for ei positiv utvikling i selskapet, seier samferdselsministeren.

For fleire opplysningar – sjå:

Pressemelding frå NSB av 12. mars

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Tømmertransporten skal fram på utbetra vegar20.3.2019 10:30:00 CETPressemelding

- Flaskehalsar, til dømes i form av bruer som ikkje toler dei tyngste tømmervogntoga, gjer transport av tømmer langs smale vegar i Noreg tungvint. Derfor fordeler vi no 25 millionar kroner til å utbetre fylkesvegar med mykje tømmertransport. Utbetring av flaskehalsane vil styrke konkurransekrafta i skog- og trenæringa gjennom lågare transportkostnadar, gi færre lastebilar på vegane og betre miljø, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Trondheimsområdet får byvekstavtale – sikrer statlige bidrag til Metrobuss og tiltak for gående og syklende15.3.2019 14:19:01 CETPressemelding

- Dette er en viktig milepæl, og jeg gratulerer både innbyggerne og politikerne i Trondheimsområdet med resultatet av forhandlingene. Jeg håper de pågående forhandlingene med andre storbyområder kan sluttføres med tilsvarende gode opplegg for bedre fremkommelighet, miljø og arealbruk, sier statssekretær Anders Werp i Samferdselsdepartementet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom