Norsk Revmatikerforbund

NRF applauderer Høyres valgløfter

Del

Norsk Revmatikerforbund (NRF) berømmer Høyre for lovnad om pakkeforløp og helhetlig pasientforløp, etter Høyres lansering av 10 helseløfter.

Forbundsleder i NRF, helseprofessor Jan Grund, gleder seg over Høyres valgkamputspill med helseløfter. Han trekker spesielt frem punktet om pakkeforløp.
- Ved å få konkretisert et pakkeforløp innen rehabilitering for våre kronikere med revmatisme, muskel- og skjelettplager, vil det endelig kunne komme på plass en viktig og helhetlig helsetjeneste for en av Norges største pasientgrupper. Denne gruppen faller ofte mellom blålysmedisinen og eldreomsorgen. Pakkeforløptankegangen er en god modell for å få en pasientorientert og effektiv helsetjeneste. Gode behandlingsforløp for revmatiske sykdommer krever at vi har prosesser fra før det stilles en medisinsk diagnose, til dialog med fastlegen og oppfølging i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Jeg er svært glad for at statsministeren i dag legger frem et helseløfte om å innføre helhetlig pakkeforløp for mennesker med muskel- og skjelettplager slik NRF har jobbet aktivt for å få til, sier Jan Grund.      

Helseministeren lyttet til NRF
- Ved å lage helhetlige rehabiliteringsforløp, settes pasienten i sentrum. Det vil det blir tydeligere ansvarsforhold mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Det er slik vi skaper fremtidens helsevesen. Det har vært viktig for NRF å være en løsningsorientert brukerorganisasjon som aktivt påvirker og samarbeider med helsepolitikere og helseprofesjonene for å finne nye, gode løsninger for våre medlemmer. Vi er glad for at NRFs innspill, blant annet vår «Rapport om helhetlige pasient- og brukerforløp innen rehabilitering" som er tatt frem av Sintef på oppdrag av NRF, har blitt brukt av Helseministeren for å skape nye gode løsninger, sier generalsekretær Tone Granaas i NRF. Hun påpeker at NRF støtter flere andre punkter i Høyres valgkamputspill, og trekker spesielt fram punktene om redusert ventetid, utvidet fritt behandlingsvalg, moderne IKT-løsninger i helsevesenet og styrket pasientforeninger. NRF er en av Norges største pasientforeninger og er spesielt opptatt av brukermedvirkning.

Spent på Arbeiderpartiet
- NRF er spent på hva de andre partiene kommer med av helseutspill nå i valgkampen. Ap vurderer ny helsereform, og vi gleder oss til å diskutere helsepolitikk med de politiske partiene på Arendalsuka, sier generalsekretæren i NRF, Tone Granaas. NRF setter fokus på både pasientforløp og ventetid under sine arrangementer på Arendalsuka i år.

NRF Landsmøtes politiske resolusjon
NRF gjennomførte Landsmøte i helgen. Der vedtok de en ny politisk resolusjon som også innbefatter helhetlig pasientforløp og kortere ventetid. Resolusjonen er vedlagt.

Nøkkelord

Kontakter

Jan Grund, forbundsleder NRF

Bilder

Dokumenter

Om Norsk Revmatikerforbund

Norsk Revmatikerforbund
Norsk Revmatikerforbund
Postboks 2653 Solli
0203 Oslo

22 54 76 00https://www.revmatiker.no

NRF er en av norges største pasientforeninger med 34.000 medlemmer. NRF jobber for å bedre hverdagen og rettighetene til mennesker med revmatiske, muskel- og skjelettplager.

Følg saker fra Norsk Revmatikerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Revmatikerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Revmatikerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom