Kompetanse Norge

Norskprøven er i verdensklasse

Del

Den europeiske testorganisasjonen ALTE (Association of Language Testers in Europe) gir norskprøven for voksne innvandrere sitt kvalitetsmerke Q-mark. I disse dager tar flere enn 14 000 innvandrere norskprøven.

Norsk språk og norskprøven kan åpne døren til integrering, utdanning og jobb. (Foto: Kompetanse Norge)
Norsk språk og norskprøven kan åpne døren til integrering, utdanning og jobb. (Foto: Kompetanse Norge)

− At norskprøven holder høy kvalitet er viktig for å sikre at prøvekandidatene får vist sine språkferdigheter og får en lik og rettferdig behandling, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund.

Q-mark viser at Kompetanse Norges norskprøver holder topp kvalitet, og innfrir alle de internasjonale kravene.

– Vi er stolte og glade for å få et slikt kvalitetsstempel, sier Lund.

Kompetanse Norge har blant annet ansvaret for å utvikle og kvalitetssikre norskprøven. Prøven er utviklet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Norskprøven består av fire uavhengige delprøver som måler hvor godt voksne innvandrere kan lese, lytte, skrive og snakke norsk. Språkferdigheter handler ikke bare om hva som er grammatisk korrekt, men også hva som er passende og effektivt språk. Det handler om å forstå og bli forstått.

Høy kvalitet i alle ledd

Kompetanse Norge er medlem i den europeiske testorganisasjonen ALTE (https://www.alte.org/). En viktig oppgave ALTE har, er å gjennomgå eksisterende språkprøver og undersøke om de holder høy testfaglig kvalitet i alle ledd. ALTE måler prøvenes kvalitet opp mot 17 minstekrav til en god prøve etter rådende testteori. Disse minstekravene omfatter alle deler av prøven. Både utvikling av prøvene, administrasjon, stabil vanskegrad fra prøve til prøve, kvalitet på sensorene og kommunikasjon til brukerne blir vurdert.

Kompetanse Norge la Norskprøven for voksne innvandrere, nivå A1-B2, frem for kvalitetskontroll i 2016. Resultatet ble kunngjort på ALTE-møtet i Cluj-Napoca i Romania nylig. Norskprøven for voksne innvandrere er den eneste eksisterende prøven i norsk som andrespråk som har fått ALTEs Q-mark.

Integrering, utdanning og jobb

Norsk språk og norskprøven kan åpne døren til integrering, utdanning og jobb. Arbeidsgivere kan bruke prøven til å vurdere om en jobbsøker eller ansatt har de språkkunnskapene som trengs. Dessuten er prøveresultatene viktige for å dokumentere norsknivået ved opptak til høyere utdanning.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Norsk språk og norskprøven kan åpne døren til integrering, utdanning og jobb. (Foto: Kompetanse Norge)
Norsk språk og norskprøven kan åpne døren til integrering, utdanning og jobb. (Foto: Kompetanse Norge)
Last ned bilde

Lenker

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom