UnioUnio

Norske sykehus bruker milliardbeløp på å leie inn sykepleiere

Del

Tall fra Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) viser at sykehusene har brukt nesten 1, 4 milliarder kroner siden 2012 på innleie av sykepleiere fra bemanningsbyråer. – Både for pasientsikkerheten og samfunnsøkonomien er det viktig at sykehusene nå ansetter flere sykepleiere fast, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund

I forbindelse med sitt landsmøte arrangerer NSF i dag helsepolitisk dag hvor de legger frem rapporten «Temperaturen på helse-Norge». Den forteller om kompetansegapet mellom politikernes ambisjoner for helse-Norge og de ressursene og den kompetansen som stilles til rådighet for å oppfylle ambisjonene. Midt oppe i dette bildet taler milliardsummen som brukes på innleide sykepleiere sitt tydelige språk.

- Dette viser at det er altfor lav sykepleierbemanning på sykehusene. Mitt klare budskap er at sykehusene nå må bruke penger på å ansette flere sykepleiere i stedet for å bruke hundrevis av millioner hvert år på å leie inn sykepleiere, sier Eli Gunhild By.

Hun peker på at ikke bare gir fast ansatte sykepleiere bedre kvalitet og pasientsikkerhet, men det er også billigere å ansette sykepleiere enn det er å leie de inn.
- Helseministeren er veldig opptatt av at det skal være god kvalitet på behandlingene. Det får vi ved å ha nok fast ansatte, som kjenner alle rutiner og som jobber godt i teamene rundt den enkelte pasient. Det handler ikke om at de innleide sykepleierne er dårligere kvalifisert, det er flinke sykepleiere. Men som fast ansatte får man jobbe i faste team og det gir økt samhandling med kolleger og økt kvalitet på behandlingen. Helseministeren må gi beskjed til sykehusdirektørene at de må redusere innleie av sykepleiere betydelig.

Forbundslederen i Norsk Sykepleierforbund viser også til at det i årene som kommer vil bli behandlet enda flere pasienter ved norske sykehus, og da må kompetansen være på plass.
- Allerede nå strekkes strikken alt for langt for mange ansatte. Undersøkelsen viser at det må ansettes langt flere sykepleiere. Vi får tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at mange innleide jobber mye mer enn det som er tillatt i arbeidsmiljøloven. Det går utover pasientsikkerheten. Sykehusdirektørene må huske at de har ansvaret for at lover og regler overholdes, selv om sykepleierne som er innleid formelt er ansatt et annet sted, sier Eli Gunhild By.

Hele rapporten «Tempen på Helse-Norge» er lagt ut på nsf.no. NSF har tall for innleie brutt ned på det enkelte foretak for de som er interesserte i lokale tall.

Kontakter

Tore Bollingmo

Kommunikasjonsrådgiver

------------------------------------------------------------------------------

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Tlf : 92 84 01 77
tore.bollingmo@nsf.no

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom