Innovasjon Norge

Norske smarte byer viser vei i Barcelona

Del

Norge gjør seg bemerket med smarte og bærekraftige løsninger innen transport, energi og digitalisering av byggenæringen. - Smarte byer skal bli en stor norsk eksportvare, sier Gaute Hagerup, ansvarlig for smartby-satsingen i Innovasjon Norge.

fv Hans Jacob Låhne og Jørn Hynne: Eiendomsutviklerne i North Bridge/ Sollihøgda eiendom har samlet grunneierne og politikere rundt en felles miljøvisjon for den nye byen – og ønsker å realisere Europas første plussby – en by som bygges med miljøvennlig og smart teknologi fra starten av, og som produserer mer energi enn den bruker
fv Hans Jacob Låhne og Jørn Hynne: Eiendomsutviklerne i North Bridge/ Sollihøgda eiendom har samlet grunneierne og politikere rundt en felles miljøvisjon for den nye byen – og ønsker å realisere Europas første plussby – en by som bygges med miljøvennlig og smart teknologi fra starten av, og som produserer mer energi enn den bruker

I neste uke tar Innovasjon Norge med seg rekordmange norske byer og bedrifter til verdens største smartby-konferanse, Smart City Expo i Barcelona.  

Stor interesse for norske løsninger
- Dette blir den største mønstringen av norske smartby-aktører utenfor Norges grenser, noensinne.

Den nordiske fellesstanden viser frem rundt 30 nordiske utstillere, hvorav 7 er norske. Tilsammen er den norske delegasjonen på 140 personer. Det nordiske samarbeidet er unikt og blir lagt merke til internasjonalt.

- Hvordan vi utvikler våre byer og samfunn vil ha enormt mye å si for verdens levedyktighet. Særlig med tanke på at byer står for rundt 80 prosent av det globale energiforbruket og Co2-utslippene. Bedrifter med smarte og bærekraftige løsninger på noen av utfordringene dette skaper, har et voksende globalt marked. Vi opplever høy internasjonal interesse for norsk teknologi, løsninger og ideer innen bærekraftige og smarte byer, sier Hagerup.

Det globale smartby-markedet representerer et markedspotensial på 13.000 milliarder kroner de neste tre årene og det forventes at 26 globale byer vil være smarte byer innen 2025. Innovasjon Norge har utpekt smarte byer som et av seks mulighetsområder for økonomisk og bærekraftig vekst i Norge.

Sollihøgda - Europas første plussby
COWI med Sollihøgda plussby, er en av deltakerne på den nordiske standen. COWI jobber med å finne løsninger som bidrar til å realisere Europas første plussby i Norge.  

– Vi har mange svar på hvordan fremtidens byplanlegging vil se ut, med smarte vann- og avløpssystemer, moderne avfallssug, mikroterminaler, grønne og intelligente mobilitetsløsninger og lokal energiproduksjon. Men vi tror at deling av kunnskap og samarbeid er grunnleggende for å få et slikt samspill til å fungere, sier Janne Walker Ørka, leder for smart og bærekraftig byutvikling i COWI.

Et av målene til Sollihøgda plussby er å skape et bylaboratorium hvor det beste av smarte og miljøvennlige løsninger samles, testes og eksporteres til andre byer i verden. Den nye byen bygges for å ivareta Osloregionens fremtidige behov.

– Når byene vokser må utfordringene løses smartere og mer effektivt. Smartby-teknologi gjør nettopp dette, samtidig som det muliggjør mange nye arbeidsplasser. Vi har store muligheter til å skape norske globale suksesshistorier i årene som kommer innenfor dette feltet, sier Hagerup.

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å bli lavutslippssamfunn innen 2050, som betyr en reduksjon av utslipp mellom 85-95 prosent. - Man må legge helt nye prinsipper til grunn når vi skal bygge byer for fremtida, avslutter Walker Ørka.

Fakta om Innovasjon Norges smartby-satsing:

  • Identifisere og fremme teknologiske løsninger for fremtidens byutvikling
  • Innovasjon Norge (IN) har identifisert over 500 norske selskaper som har potensialet til å løse fremtidens by utfordringer
  • IN jobber aktivt for å profilere norske løsninger, for å stimulere til næringsvekst innen dette området.
  • Flere av storbyene i verden har et økt fokus på en smartere byutvikling for å møte klimautfordringer og en økt befolkningsvekst i byene.
  • Norge har høy troverdighet knyttet til bærekraftige løsninger globalt.
  • http://www.innovasjonnorge.no/no/mulighetsomrader/smarte-samfunn-og-byer/

Smart City Expo Barcelona, 14. – 17. November 2017

Kontakt:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

fv Hans Jacob Låhne og Jørn Hynne: Eiendomsutviklerne i North Bridge/ Sollihøgda eiendom har samlet grunneierne og politikere rundt en felles miljøvisjon for den nye byen – og ønsker å realisere Europas første plussby – en by som bygges med miljøvennlig og smart teknologi fra starten av, og som produserer mer energi enn den bruker
fv Hans Jacob Låhne og Jørn Hynne: Eiendomsutviklerne i North Bridge/ Sollihøgda eiendom har samlet grunneierne og politikere rundt en felles miljøvisjon for den nye byen – og ønsker å realisere Europas første plussby – en by som bygges med miljøvennlig og smart teknologi fra starten av, og som produserer mer energi enn den bruker
Last ned bilde
Nabolag_Sollihøgda plussby: Fremtidsvisjon fra ett av Sollihøgda plussbys 12 energiproduserende nabolag. Skiltet bak viser blant annet lokal energiforbruk opp mot lokal energiproduksjon
Nabolag_Sollihøgda plussby: Fremtidsvisjon fra ett av Sollihøgda plussbys 12 energiproduserende nabolag. Skiltet bak viser blant annet lokal energiforbruk opp mot lokal energiproduksjon
Last ned bilde
Ved stasjonen_Sollihøgda plussby: Fremtidsvisjon for Sollihøgda plussby ved togstasjonen. Høy tetthet av boliger og arbeidsplasser her, kan bidra til miljøvennlig transport for byens 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser
Ved stasjonen_Sollihøgda plussby: Fremtidsvisjon for Sollihøgda plussby ved togstasjonen. Høy tetthet av boliger og arbeidsplasser her, kan bidra til miljøvennlig transport for byens 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom