Tieto

Norske ledere frykter at dagens forretningsmodeller er utdaterte om fem år

Del

Til tross for at syv av ti ledere i nordiske bedrifter frykter at dagens forretningsmodell er utdatert om fem år, er de ikke villige til å investere i ny teknologi. Samtidig forventer de at digitaliseringen skaper muligheter til å utvikle ny virksomhet i samarbeid med aktører fra andre næringer. Dette fremkommer i undersøkelsen Future Perspectives som Kairos Future har gjennomført på vegne av Tieto.

- Norske bedriftsledere ser på startups og ny teknologi som de viktigste driverne for endring, men kun 18 prosent er villige til å foreta investeringer i ny teknologi. Dette er urovekkende, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge.

Store muligheter for norske bedrifter
Tieto gjennomførte i 2016 og 2017 en studie blant 500 nordiske ledere fra et bredt spekter av bransjer i Sverige, Finland og Norge om deres syn på fremtiden. Disse intervjuene danner grunnlaget for resultatene av den nordiske studien Future Perspectives.

- Nordiske ledere er enige om én sak; forretningsmodeller blir raskere utdatert. De fleste mener at deres virksomhet vil endre seg dramatisk i løpet av få år. Utviklingen av de nye teknologidrevne selskaper bør ikke bli sett på som en trussel, men som en plattform for næringsutvikling og ny vekst. De mange vellykkede oppstartsselskaper vi klarer å få opp i Norge, viser at vi har gode muligheter til å samhandle og lede utviklingen av nye økosystemer, fortsetter Schøyen.

Høyere endringstakt i årene som kommer
Resultatene viser at syv av ti bedriftsledere anslår at digitaliseringstakten og utviklingen av nye, disruptive forretningsmodeller vil skje raskere i løpet av de neste fem årene enn de foregående fem år. Syv av ti forventer også at endringen i deres egen sektor i hovedsak vil drives fra andre bransjer, med hovedvekt fra oppstartsselskaper. I Norge forventer fire av ti bedriftsledere at teknologibaserte oppstartsselskaper driver etableringen av nye forretningsmodeller, noe som er lavere enn Sverige der halvparten mener dette, men høyere enn i Finland der kun tre av ti tror dette.

De spurte forventer at bedrifter innen bank og finans, media, detalj- og varehandel er de som vil rammes hardest av utviklingen. Undersøkelsen viser også at mange kvier seg for å investere i nye muligheter og ny teknologi, som for eksempel AI, nye e-handelsløsninger, e-læring eller smarte e-helseverktøy.

- Kultur og ledelse er sett på som de viktigste faktorene for å oppnå vellykket endring, viktigere enn både teknologi og prosesser. Vi er godt posisjonert i Norge til å gripe mulighetene som oppstår ved digital disrupsjon, sier Schøyen.

Les mer og last ned hele studien: https://campaigns.tieto.com/future-perspectives


Utdrag fra studien.

  • Disrupsjon skjer i et økende tempo: Nesten hver femte norske leder (17 prosent) mener at tempoet i utviklingen av disruptive forretningsmodeller vil øke i årene som kommer.
  • Utviklingen drives av virksomheter utenfor egen sektor: Mer enn hver tredje norske respondent (38 prosent) mener at påvirkningen kommer fra virksomheter utenfor egen sektor.
  • Verdikjeden utfordres: Ni av ti (88 prosent) norske ledere anser at deres verdikjeder enten vil fusjonere med en annen bransje (24 prosent) eller bli helt omdefinert (64 prosent). Dette er høyest av de undersøkte landene.
  • Lav investeringsinteresse: Til tross for utfordringene er norske ledere lite villige til å investere i ny teknologi. Bare 18 prosent av norske ledere har indikert at de er rede til å foreta store investeringer innen digitale muligheter.
  • Mediebransjen i Norden står overfor de største endringene: 56 prosent av ledere i mediebransjen indikerer at endringen kommer fra selskaper i andre sektorer. 68 prosent mener at verdikjeden vil endres fullstendig, og over halvparten av respondentene tror at deres nåværende forretningsmodell er utdatert om tre år.

 Om Future Perspective
Tieto gjennomført studien Foresight 2020 i 2016 og 2017 for å kartlegge og analysere forretningsmulighetene som er planlagt i ulike sektorer for å møte digitaliseringskravene. Studien gir innsikt i hvordan teknologidrevne muligheter vil utvikle seg og hvilke typer forretningsmuligheter som vil oppstå i de kommende årene.

Studien er basert på intervjuer blant 500 ledere fra ulike bransjer i de tre nordiske land: Sverige, Norge og Finland. Dataene ble samlet inn og analysert av analyseselskapet Kairos Future.

Kontakter

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Om Tieto
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Tietos løsning for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren mottar CE-sertifisering24.5.2018 11:04Pressemelding

Tieto Intelligent Wellbeing er en datadrevet løsning for aktører innen helse- og velferdssektoren. Ved hjelp av blant annet kunstig intelligens (AI) skal håndteringen av store mengder pasientdata kunne skje raskere og mer nøyaktig, samtidig som effektiviteten og påliteligheten innen helse- og omsorgsprosesser øker på individ- og samfunnsnivå. Løsningen har nå mottatt CE-sertifisering for medisinsk utstyr, noe som gjør det mulig å utvide bruken fra medisinsk forskningsformål til daglig, klinisk behandling av pasienter.

Råde kommune skal levere bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole7.12.2017 09:32Pressemelding

Råde kommune i Østfold har som mål å levere gode, digitale løsninger for innbyggerne i kommunen. Med bakgrunn i dette har de gått til anskaffelse av en nettbasert, oppvekstadministrativ løsning for grunnskolene, SFO og barnehagene. Den valgte løsningen fra Tieto Education er en helhetlig, integrert løsning som skal gi bedre digitale opplevelser for brukere og foresatte. Samtidig skal kommunen oppnå bedre kostnadseffektivitet og lede brukerne gjennom tjenestene på en god og smidig måte.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom