Innovasjon Norge

Norske bedrifter henter 220 millioner kroner fra EU – blant de beste i Europa

Del

12 bedrifter har hentet 210 millioner kroner i støtte til fase 2 i SMB-programmet i Horisont 2020 i år. Det er en dobling fra i fjor, og viser at Norge hevder seg godt i EUs «Champions League» for små og mellomstore bedrifter. - Norge gjør det i år like bra som Storbritannia, Irland og Sverige, og bedre enn Finland, Nederland og Israel, sier direktør for privat og offentlig innovasjon, Mona Skaret.

Innovasjon Norge har bistått de norske bedriftene med å nå opp i den sterke konkurransen. I alt får 25 norske bedrifter til sammen 220 millioner kroner i støtte til fase 1 og 2.

Kun for de beste

Bare de beste prosjektene passerer nåløyet, men gevinsten er stor –  2,5 millioner Euro. En fellesnevner for dem som lykkes er at de er små bedrifter med banebrytende løsninger, høye vekstambisjoner og stort potensial i Europa eller globalt. Bedriftene har sterke team med teknologisk og kommersiell spisskompetanse. - Vi henter hjem mer enn vi betaler for å delta, sier Mona Skaret. - Det norske bedrifter henter fra EU gjennom dette ene programmet, er mer enn vi gir i støtte til næringsklyngene i Norge.

I EU-systemet blir norske bedrifter lagt merke til. - Det er med glede jeg ser at norske bedrifter igjen og igjen sender oss gode og overbevisende prosjektsøknader for nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, sier Bernd Reichert, seksjonsleder i EUs byrå for små og mellomstore bedrifter, EASME. - Vi er stolte av å tilby tjenester for bedrifter, som finansiering og rådgiving og å bidra til oppskalering av bedriftene. I år er Norge blant de sju landene som får mest finansiering fra EUs SMB-program.

Ledende på elektronisk identitet og digitale signaturer

Trondheimsbedriften Signicat er i dag ledende i Norden på elektronisk identifisering. Signicats tjenester gjør det mulig å bekrefte identitet ved hjelp av e-ID eller digital verifisering av papir-ID.
- Et enkelt digitalt ID-marked i Europa er viktig, slik at finansielle tjenesteleverandører kan tilby sine tjenester over landegrensene uten at kunden sliter med å bevise sin identitet. Grenseoverskridende digital ID skaper større valg og bekvemmelighet for kunden, og åpner nye markeder for finansinstitusjoner, sier Gunnar Nordseth, CEO i Signicat. - Vår visjon er å integrere e-ID over hele Europa.
Støtten fra EU finansierer utviklingen av Signicats verktøykasse, og bidrar til å skape et enhetlig identitetsmarked. Det er en av Europakommisjonens prioriteringer for siste halvdel av tiåret.
I fase 1-prosjektet finansierte støtten kartlegging av kundebehov og regulatoriske forhold. Gjennom fase 2-prosjektet får de finansiering til å lansere løsningen i sju land. For kunden betyr det et bedre og sikrere produkt.

Bevaring av digital hukommelse på film

Drammensbaserte Piql tilbyr ultrasikker, langtids-datalagring på film, der data verken kan hackes, manipuleres eller slettes. - Teknologien, utviklet med støtte fra Eurostars og SMB-programmet, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge, er allerede på plass. Med denne finansieringen fra EU vil vi kunne gå til markedet med tjenester som er solid forankret i kundens behov, sier Rune Bjerkestrand, administrerende direktør i Piql. 

Piql har et bredt nettverk av samarbeidspartnere, som Filmotec i Tyskland, Kodak i USA og norske Plasto og Norner. Støtten fra EU gjør at de kan teste og utvikle produktet i samarbeid med globalt viktige pilotkunder.

Chips med 70 prosent mindre energi

Tocircle Industries AS i Glomfjord utvikler og produserer kompressorer til varmepumper for næringsmiddelindustrien, som brukes for eksempel i forbindelse med fritering og tørking. 

- Støtten fra Horisont 2020-programmet gir oss muligheten til å utvikle selskapet. Vi begir oss nå inn i et meget spennende, globalt marked hvor vår patenterte teknologi vil bidra til en reduksjon i energiforbruket med opptil 70 prosent, sier styreleder Eystein Aspesletten i Tocircle.

Tocircle skal bygge et fullskala demonstrasjonsanlegg sammen med det nederlandske selskapet Duynie Group BV. Dette er et betydelig løft som bare lar seg gjennomføre med støtten fra EU.

Smart krok gir færre ulykker på dekk

Kolberg Caspary Lautom fra Skoppum og Asker skal utvikle YawSTOP, en ettermontert tilkoblingsenhet til kranens løftekrok for rotasjon og posisjonering av hengende last. YawSTOP reduserer behov for personell under løfteoperasjoner, som gjør løfteoperasjoner tryggere og mer effektive.
Finansieringen fra EU er nødvendig for å bygge ut vår produksjons- og testenhet på Skoppum, og en sterk bidragsyter for å bringe dette produktet til markedet, sier Jarle Kabbe, prosjektleder i Kolberg Caspary Lautom.
Løsningen er primært tiltenkt håndtering av last i offshorebransjen, men vil også tilbys for landkraner og for luftløfteoperasjoner med helikopter.

Faktabokser:

Horisont 2020

  • Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram
  • SMB-programmet er en del av Horisont 2020 med budsjett på rundt 3o milliarder kroner. Norske selskaper har siden etableringen i 2014 hentet hjem nesten 400 millioner.
  • Programmet retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner, og finansierer banebrytende, markedsdrevne prosjekter i alle bransjer.
  • Norge deltar på linje med EU-landene
  • Fase 1 på 50 000 euro går til markedsavklaring
  • Fase 2 på inntil 2,5 millioner euro går til gjennomføring og testing
  • Bedriftene får coaching, mentoring og møter med europeiske investorer og kunder.

Se http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument for mer informasjon.

Norske virksomheter henter støtte fra EU:

Se vedlagte grafiske fremstilling.

Norsk retur fra SMB-instrumentet er høyere enn for resten av Horisont 2020: Den grå, stiplede linjen viser hvor mye Norge henter i gjennomsnitt fra hele Horisont 2020, mens den blå stiplede linjen viser gjennomsnittet for SMB-Instrumentet fase 2. Søylene viser hvordan Norge har økt antall millioner kroner i retur gjennom SMB-Instrumentet fase 2 fra 2014 til 2017. Den mørkeblå linjen forteller at Norge stadig henter en større andel av potten (Ill. Innovasjon Norge)

Innovasjon Norge har egne EU- rådgivere for bedrifter som er interessert i EU-finansiering til sine prosjekter.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om å øke næringslivets deltakelse i Horisont 2020. Se Forskningsrådets sider for mer informasjon.

Kontaktperson:

Tone Varslot Stave, seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Tel.: 952 25 533, e-post

tone.varslot.stave@innovasjonnorge.no.

Kjetil Svorkmo Bergmann, senior kommunikasjonsrådgiver i Innovasjon Norge. Tel.: 908 20 918, e-post kjber@innovasjonnorge.no

Bilder

Signicat mottok Norwegian Fintech Award i 2017. (Foto: Signicat.)
Signicat mottok Norwegian Fintech Award i 2017. (Foto: Signicat.)
Last ned bilde
Piql bruker film til å lagre store mengder data over lang tid. (Foto: Piql)
Piql bruker film til å lagre store mengder data over lang tid. (Foto: Piql)
Last ned bilde
Tocircle utvikler teknologi for kompressorer til industrielle varmepumper. (Illustrasjon: Tocircle.)
Tocircle utvikler teknologi for kompressorer til industrielle varmepumper. (Illustrasjon: Tocircle.)
Last ned bilde
Kolberg Caspary Lautom utvikler YawSTOP, en ettermontert tilkoblingsenhet som hindrer uønsket rotasjon under løfteoperasjoner på skip. (Illustrasjon: Kolberg Caspary Lautom.)
Kolberg Caspary Lautom utvikler YawSTOP, en ettermontert tilkoblingsenhet som hindrer uønsket rotasjon under løfteoperasjoner på skip. (Illustrasjon: Kolberg Caspary Lautom.)
Last ned bilde
Norsk retur fra SMB-instrumentet er høyere enn for resten av Horisont 2020: Den grå, stiplede linjen viser hvor mye Norge henter i gjennomsnitt fra hele Horisont 2020, mens den blå stiplede linjen viser gjennomsnittet for SMB-Instrumentet fase 2. Søylene viser hvordan Norge har økt antall millioner kroner i retur gjennom SMB-Instrumentet fase 2 fra 2014 til 2017. Den mørkeblå linjen forteller at Norge stadig henter en større andel av potten. (Figur: Innovasjon Norge.)
Norsk retur fra SMB-instrumentet er høyere enn for resten av Horisont 2020: Den grå, stiplede linjen viser hvor mye Norge henter i gjennomsnitt fra hele Horisont 2020, mens den blå stiplede linjen viser gjennomsnittet for SMB-Instrumentet fase 2. Søylene viser hvordan Norge har økt antall millioner kroner i retur gjennom SMB-Instrumentet fase 2 fra 2014 til 2017. Den mørkeblå linjen forteller at Norge stadig henter en større andel av potten. (Figur: Innovasjon Norge.)
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom