Standard Norge

Norsk Standard for kvalitet på skrei

Del

Vi er opptatt av kvaliteten på den maten vi spiser. Nå har Standard Norge utgitt en revidert Norsk Standard for kvaliteten på skrei og produkter av skrei. Standarden har kriterier for hel fisk og biprodukter, og nytt i den reviderte utgaven er økt oppmerksomhet på kvalitetskriterier for filetprodukter. I følge standarden, NS 9406, skal filetprodukter av skrei være hvite med fast fiskekjøtt og filetproduktene skal være pakket innen 24 timer etter fangst.

Det legges ned mye arbeid i å ta vare på kvaliteten på fisken, og Norges sjømatråd har en egen merkeordning for «kvalitetsmerket skrei». Kun skrei og skreiprodukter som oppfyller kravene i standarden kan selges med kvalitetsmerket.

  • Ved å følge kvalitetskravene i NS 9406 kan norske sjømatbedrifter tilby skrei av stabil, førsteklasses kvalitet til kunder i inn- og utland, uttaler Marit Sogn-Grundvåg, fagansvarlig for kvalitetsmerker i Norges sjømatråd.

Merkeordningen omfatter fersk skrei som er villfanget i perioden 1. januar til 30. april i de naturlige gyteområdene til skrei innenfor Norges økonomiske sone og som er utvalgt og pakket etter bestemte krav definert i standarden.

Norske sjømatbedrifter må inngå lisensavtale med Norges sjømatråd for å benytte ordningen. Ved å inngå avtale forplikter bedriften seg til å følge kvalitetskravene som beskrives i NS 9406. Bedriften forplikter seg også til å la tredjepart/sertifiseringsorgan kontrollere at praktisering av merking med kvalitetsmerket for skrei er i overenstemmelse med kvalitetsstandarden.

Årets skreisesong er godt i gang, og dersom sjømatbedriftene følger NS 9406 kan «kvalitetsmerket skrei» nå fram til matbord både i Norge og utlandet.

Nøkkelord

Kontakter

PR rådgiver Einar Morten Lassesen, eml@standard.no, 410 17 199, Standard Norge
Fagansvarlig for kvalitetsmerker Marit Sogn-Grundvåg, msg@seafood.no, 980 33 344, Norges sjømatråd

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Mustads vei 1
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no
Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

Velkommen til lansering av verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø!5.4.2018 14:16Pressemelding

Ansatte og arbeidsgiver deler et felles mål: Ingen skal bli skadet eller syk av jobben. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med sine ansatte. Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø kan bidra til et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom