Norsk Reiseliv skuffet over forslaget om momsøkning for reiselivet

Del

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent. Det vil ramme hotellene, camping, skiheiser, fornøyelsesparker og transport i et konkurranseutsatt reiselivsmarked sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

Reiselivet er i vekst, både globalt og nasjonalt, og Norge har tatt sin del av denne veksten de seneste årene. Økningen har i hovedsak kommet fra utenlandsmarkedet og vi ser nå at denne veksten flater ut i 2017. Et forventet økt antall reisende på verdensbasis i årene som kommer gjør at den norske reiselivsnæringen har potensial til fortsatt vekst, men det krever at myndigheten tilrettelegger for dette. Den internasjonale konkurransen er tøff og en prisøkning i form av at momsen på reiselivstjenester øker fra ti til tolv prosent vil få konsekvenser. Vi er derfor svært skuffet over at Regjeringen foreslår å øke momsen sier Tuftin.

Momsøkningen vil ramme mangfoldet i reiselivet og ikke minst slå hardt ut for dem som driver hoteller og opplevelsesselskaper i distrikts-Norge. Utviklingen i reiselivsnæringen har de seneste årene vært positiv i forhold til volumøkning og interessen for å feriere i Norge har økt betydelig, men det har ikke vært en tilsvarende inntektsøkning. Det er store variasjoner på belegg og inntjening rundt om i reiselivs-Norge, hvor ett av tre hoteller går med underskudd.

Regjeringen lanserte i mars i år den såkalte Reiselivsmeldingen hvor det signaliseres en satsing på reiseliv. Vi hadde ventet at dette ga seg utslag i statsbudsjettet for 2018, sier Tuftin. For å sikre en fortsatt bærekraftig vekst i et stadig tøffere internasjonalt reiselivsmarked og for å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører må forholdene legges bedre til rette for reiselivsnæringen. Det gjør man ikke ved å øke momsen slik Regjeringen nå foreslår, sier Tuftin. 

Vi er likeledes skuffet over at det ikke satses mer på næringsrettet forskning i og om reiselivet, og vi mener at det må en mye sterkere satsing til for å sikre bredden av aktører i reiselivet digital kompetanse og ikke minst muligheten til å implementere digitale løsninger, sier direktør Per-Arne Tuftin.  

Norsk Reiseliv er en uavhengig bransjeorganisasjon for reiselivet i Norge med de største reiselivsbedriftene og de viktigste destinasjons- og landsdelsselskapene som medlemmer. Våre medlemsbedrifter og deres partnere står for vel 95 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen.

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt: Direktør Per-Arne Tuftin, Norsk Reiseliv. Tel.: +47 909 94 898.

Om Forum for Reiseliv

Forum for Reiseliv
Karenslyst allé 4
0278 Oslo

http://www.forumforreiseliv.no

Norsk Reiseliv (tidl Forum for Reiseliv) er en næringspolitisk forening med formål å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som attraktiv industri, samt skape grunnlag for at Norge tar del i den internasjonale veksten innen internasjonalt reiseliv

Følg saker fra Forum for Reiseliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forum for Reiseliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forum for Reiseliv

Gode reiselivstall for vinteren og forventninger om en bra sommer3.4.2017 13:16:21 CESTPressemelding

Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet utvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål. Dette vil være en forutsetning for at reiselivsnæringen skal få gjennomslag og øke inntjeningen i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv (tidligere Forum for Reiseliv).