Mattilsynet

Norsk Protein skal ta hjerneprøver av storfe og småfe fra 1. mars.

Del

Det skal tas prøver for prionsykdommer (TSE) hos alle døde dyr over en viss alder. Nå blir varslingen knyttet til disse prøvene enklere.

Eksempler på TSE er kugalskap hos storfe, skrapesyke hos småfe og skrantesyke hos hjortedyr. tidligere har de som har drevet med produksjonsdyr måttet varsle både Norsk Protein og Mattilsynet. Nå holder det å varsle Norsk Protein om storfe og småfe.   

– Fra og med 1. mars holder det at du henvender deg til Norsk Protein. Mattilsynet har en avtale med dem, og de vil ta prøver av dyret samtidig som de henter kadaveret. De vil dessuten varsle oss om dyret, og at det er tatt prøve, sier seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet Solfrid Åmdal.

Det skal tas prøver for prionsykdommer hos alle døde småfe over 18 måneder, storfe over 48 måneder og hjortedyr over 12 måneder. Importerte dyr som dør eller blir avlivet skal det tas prøver av uansett alder.

Avtalen gjelder for hele landet unntatt Finnmark og områder der Norsk Protein ikke kjører.  Der må du varsle Mattilsynet som tidligere.

Meld fra så fort som mulig

Det er viktig å melde fra med en gang et dyr dør eller blir avlivet slik at det ikke blir liggende så lenge at prøven blir ødelagt.

–  For å beskytte kadaver mot varme og forråtnelse anbefaler vi å lagre kadaver oppå paller på et luftig og skyggefullt sted,lett tilgjengelig for kadaverbilenFor å beskytte mot kulde og frost, anbefaler vi tildekking av kadaver med isolerende material, eller å lagre kadaver lett tilgjengelig innendørs, sier Åmdal

Mistanke om TSE hos levende dyr skal fortsatt meldes til Mattilsynet direkte.

– Det er viktig at du varsler Mattilsynet om du har dyr med nervøse symptomer eller endret adferd. Eksempler på nervøse symptomer kan være skjelvinger i hodet, overfølsomhet for berøring, ustøhet og unormal kløe. Dyr med TSE vil ofte trekke seg bort fra flokken, sier Åmdal.

 – Likeledes, har du mistanke om at dyret kan ha hatt en smittsom sykdom, må du varsle Mattilsynet, fortsetter hun.

Ved innmelding til Norsk Protein AS vil du få spørsmål om dyret kan ha dødd av en smittsom sykdom.

Du må følge reglene for å kunne selge småfe

Alle småfebesetninger i Norge er plassert i en TSE-klasse. Klassen du blir plassert i avhenger av hvor lenge besetningen din har vært overvåket. Skal du selge dyr må du være TSE klasse 3.

–Dersom du ikke varsler om døde dyr vurderer vi at din besetning ikke er godt nok overvåket for å komme i TSE-klasse 3, og du kan ikke selge småfe. Dersom du kjøper dyr fra en besetning med lavere TSE klasse enn deg, vil du bli satt ned i TSE klasse. Mattilsynet kan også sette deg ned i TSE klasse om du ikke varsler fra om døde dyr over 18 måneder. Det er svært viktig for dyrehelsa i Norge at alle overholder varslingsplikten sin, sier Åmdal.

Slik varsler du om sykdommer

  • For å varsle Mattilsynet direkte, ring 22 40 00 00 eller bruk elektronisk skjema via «Varsle oss» på www.mattilsynet.no.
  • Norsk Protein AS kontakter du via elektronisk skjema på deres hjemmeside kadaver.norskprotein.no<http://kadaver.norskprotein.no eller på telefon til deres kundetjeneste 941 35 475.
  • Prionsykdommer/TSE er en samlebetegnelse for noen sjeldne hjernesykdommer hos både mennesker og dyr. Hos småfe kalles sykdommen skrapesjuke, hos storfe kaller vi den kugalskap og hos hjortedyr heter den skrantesyke.
  • Felles for disse sykdommene er at hjernevev blir ødelagt og etter en stund dør dyrene som er smittet. Det finnes ingen behandling for disse sykdommene.
  • Det finnes heller ingen tester som kan påvise disse sykdommene på levende dyr. Det er kun når dyrene er døde at vi kan påvise prionsykdommer.
  • Norge har overvåket sykdommen i mange år og vi har ikke hatt tilfeller av klassisk skrapesjuke siden 2009.

Fakta om prionsykdommer/TSE

  • Prionsykdommer/TSE er en samlebetegnelse for noen sjeldne hjernesykdommer hos både mennesker og dyr. Hos småfe kalles sykdommen skrapesjuke, hos storfe kaller vi den kugalskap og hos hjortedyr heter den skrantesyke.
  • Felles for disse sykdommene er at hjernevev blir ødelagt og etter en stund dør dyrene som er smittet. Det finnes ingen behandling for disse sykdommene.
  • Det finnes heller ingen tester som kan påvise disse sykdommene på levende dyr. Det er kun når dyrene er døde at vi kan påvise prionsykdommer.
  • Norge har overvåket sykdommen i mange år og vi har ikke hatt tilfeller av klassisk skrapesjuke siden 2009.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom