Parat

Norsk Pilotforbund er glad for at regjeringen opprettholder sikkerheten offshore

Del

Medlem av arbeidsutvalget i Norsk Pilotforbund, Carl Gilbert Rego, sier det nå er grunn til å tro at sikkerheten for helikopteroperasjoner offshore vil bli opprettholdt på dagens nivå. Han sier opplysningsarbeidet som har vært gjort sammen med resten av bransjen har fungert.

Rego, som selv er helikopterpilot offshore, sier det norske regelverket for helikopteroperasjoner offshore har vært ulykkesfritt fra 1997, med unntak av den tragiske ulykken på Turøy.
– Dagens beslutning fra regjeringen er gledelig og vil hindre at helikopterselskap fra et hvilket som helst land i Europa kan påta seg offshoreflygninger. Norske luftfartsmyndigheter har med denne beslutningen fortsatt kontroll, sier han.

Offshoreoperasjoner er krevende og regjeringens beslutning vil ifølge Rego nå føre til at norske sikkerhetsregler kan videreføres.
– Norsk Pilotforbund, som organiserer de fleste offshorepilotene, vil aktivt bidra i det videre sikkerhetsarbeidet sammen med selskapene og norske myndigheter. Beslutningen som regjeringen nå har tatt vil føre til at vi fortsetter den kontinuerlige forbedring av sikkerhetsarbeidet, sier Rego.

Innføring av felles felleseuropeiske regelverk ville ifølge Rego ført til at ansvaret for norsk sikkerhet offshore delvis ville blitt overført til andre lands tilsynsmyndigheter.
– Konsekvensen av å innføre felles felleseuropeiske regelverk ville vært at utenlandske firma og tilsynsmyndigheter ville fått et betydelig ansvar for helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Dette uten kompetanse, nærhet og eierskap, sier Rego.

Luftfartstilsynet har selv pekt på utfordringene dersom regjeringen hadde valgt en annen løsning, der helikopterselskaper villet kunne fly personell på norsk sokkel uten norsk driftstillatelse.
– Vi vil i tiden fremover ha dialog med Luftfartstilsynet og luftfartsdirektør Lars Kobberstad. De advarte tidligere om at selskaper med AOC fra andre EU/EØS-land ville kunnet operere innenfor norske områder dersom norske myndigheter innførte et felles felleseuropeiske regelverk. Denne frykten kan nå slippe taket og arbeidet vi har gjort sammen med andre fagforeninger og ansvarlige myndigheter i denne saken ser ut til å ha blitt løst på en god måte, sier Rego.

Kontaktinformasjon
Norsk Pilotforbund v/Carl Gilbert Rego
E-post: carl.rego@bristowgroup.com
Telefon: 918 25 909

Nøkkelord

Om Parat

Parat
Parat
Lakkegata 19-23
0133 Oslo

21 01 36 00http://www.parat.com

Følg saker fra Parat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom