Institutt for samfunnsforskning

Norsk organisasjonslandskap i endring

Del

De frivillige organisasjonenes rolle i det norske sivilsamfunnet er endret, men ikke svekket. Internett og sosiale medier utfordrer tradisjonelle strukturer og gir nye muligheter for organisering og innflytelse.

For 10 år siden påpekte Makt- og demokratiutredningen at organisasjonssamfunnet blir stadig mer todelt, og tradisjonelle hierarkiske folkebevegelser, som avholdsbevegelsen og misjonsbevegelsen, er svekket. Fra å være brede og samfunnsrettede, retter lokallagene seg i større grad mot egne medlemmer og aktiviteter i lokalsamfunnet- og ikke opp mot myndighetsnivå. Et av de store spørsmålene i forskningen har vært hvilken betydning utviklingen har for organisasjonenes rolle som demokratisk infrastruktur.

I en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor ser forskere fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) på endringer i frivillig sektor i Norge de siste 30 årene. Her bekreftes mange av tendensene som ble påpekt på begynnelsen av 2000-tallet. I tillegg avdekker rapporten en annen parallell utvikling som ikke har blitt dokumentert tidligere.

– For første gang har vi hatt mulighet til å analysere data på nasjonale organisasjoner. Tidligere forskning har kun forholdt seg til lokallagsdata og dermed ikke kunnet fange utviklingen som har skjedd parallelt: Selv om lokallagene blir færre og mer internt orienterte, øker antall nasjonale organisasjoner, og de blir stadig mer politisk aktive, forklarer forsker Daniel Arnesen.

Medforfatter Karl Henrik Sivesind mener det er flere grunner til å konkludere med at norske organisasjoner står sterkt, og vektlegger særlig mulighetene som en ny mediesituasjon har gitt.

– En helt ny infrastruktur har vokst frem med internett og sosiale medier. Sammen med større åpenhet i prosesser rundt politikkutforming, gjør teknologiske endringer det mulig for mindre og mer spesialiserte grupper å organisere seg, fremme sosiale rettigheter og legge betingelsene til rette for aktivt medborgerskap. Se for eksempel på organisasjoner for syke og personer med nedsatt funksjonsevne – som tilbyr veiledning, råd og kurs, driver med likemannsarbeid og arbeider politisk på sitt felt – eller de ulike initiativene som har oppstått i forbindelse med flyktningkrisen, sier Sivesind.

ISF-rapporten beskriver utviklingen i antall lag og organisasjoner, koblingene mellom lokalt og nasjonalt nivå, medlemskap, frivillig arbeid og betalt sysselsetting, inntektskilder og driftskostnader samt offentlig myndighetskontakt.

Rapporten Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonslandskapet fra 1980 til 2013 kan lastes ned her.

Hovedfunn fra rapporten kan lastes ned her.

For mer informasjon, kontakt Institutt for samfunnsforskning ved:

  • Forsker Karl Henrik Sivesind (997 06 127)
  • Kommunikasjonsansvarlig Kari Brun Ågotnes (982 36999)

Nøkkelord

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg saker fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Institutt for samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom