Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Norsk Luftambulanse AS skal drive alle legehelikopterbasene i Norge fra 2018

Del

DRØBAK 30. juni 2016. Norsk Luftambulanse AS (NLA AS) er tildelt kontrakten for drift av de tolv legehelikopterbasene i landet. Det ble kunngjort av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS torsdag kveld.

Kontrakten starter 1. juni 2018, og løper i seks år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Norsk Luftambulanse AS vant anbudet i konkurranse med tre andre operatører.

– Vi er utrolig glade for å ha fått tildelt denne kontrakten, og er svært ydmyke over oppgaven vi nå står ovenfor. Det blir krevende, men vi vet også at vi har den nødvendige kompetansen og ressursene som kreves. Vi vet at vi har konkurrert mot tre dyktige operatører i denne anbudsrunden.

– I dag er det en gledens dag for oss, og i morgen starter arbeidet med implementering. Vi ser frem til å samarbeide med Luftambulansetjenesten ANS slik at vi i felleskap kan styrke luftambulansetilbudet til pasientene, sier Lars Kobberstad, konstituert administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS.

–  Et mer robust tilbud til pasientene

Ambisjonsnivået for tjenesten er økt, og Norsk Luftambulanse AS ønsker et styrket helsetilbud for pasientene velkommen.

– Pasientene vil med dette få en enda mer robust og moderne luftambulansetjeneste, med økt kapasitet og tilgjengelighet. Det vil blant innføres flere reservehelikoptre, og det opprettes bakvakt for personellet. Med dette blir luftambulansetjenesten blant verdens beste, sier Kobberstad.

I dag opererer NLA AS ni av landets tolv luftambulansebaser for helikoptre. I anbudet har kvalitet vært vektlagt med 60 prosent og pris med 40 prosent.

– Vi har lang og god erfaring fra luftambulansetjenesten i Norge, og vil gjøre vårt ytterste for å gi hele det norske folk et best mulig tilbud i samarbeid med våre dyktige ansatte og helsevesenet for øvrig, sier han.

Arbeider for en smidig overgang i 2018

Norsk Luftambulanse AS vil bruke tiden frem mot 2018 på å forberede overgangen slik at den går mest mulig smidig. Kobberstad understreker at operativt personell ansatt ved andre baser enn de Norsk Luftambulanse AS opererer, vil kunne få tilbud om ny jobb i Norsk Luftambulanse AS.

– Vi vet at det er mange dyktige ansatte som jobber ved andre luftambulansebaser i Norge. Vi er opptatt av å ta vare på denne kompetansen, og på en smidig måte sørge for at disse får en attraktiv arbeidsplass i et sterkt fagmiljø i fremtiden, sier Kobberstad.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse gratulerer

– Vi gratulerer Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS med et klokt valg. Valget av Norsk Luftambulanse AS som operatør vil komme pasientene i hele Norge til gode, fordi vi som eier har et ideelt formål. Det blir ikke tatt ut utbytte av driften, og pasientene blir satt i sentrum, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Styrker tilbudet hvert år tilsvarende en hel TV-aksjon

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i snart 40 år vært en aktiv pådriver for å utvikle og utvide det norske luftambulansetilbudet. Med støttemedlemmene i ryggen bidrar stiftelsen med over 200 millioner kroner, en sum som tilsvarer en hel TV-aksjon i arbeidet med å skape en luftambulansetjeneste i verdensklasse.

Stiftelsens rolle er først og fremst å sørge for forskning og utvikling av ny teknologi som gjør luftambulansetjenesten i Norge verdensledende og sikrer at stadig flere kan bli reddet ved akutt sykdom og skade langt fra sykehuset.

- Takket være våre mange støttespillere, vil vi fortsette å bidra til forskning, innovasjon og utvikling innenfor medisin og teknologi til beste for akutt syke og skadde pasienter. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har med myndighetene på disse feltene, sier Lossius.

Se også pressemeldingen fra Luftambulansetjenesten ANS

Om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • En av Norges største ideelle organisasjoner. Ved årsskiftet var mer enn 370 000 husstander registrert som støttemedlemmer. I tillegg har vi nesten 5000 støttebedrifter.
 • Hovedmålsetting er å utvikle luftambulansetjenesten gjennom forskning, undervisning og utviklingsprosjekter til beste for den akutt syke og alvorlig skadde pasient.
 • Driver Europas største forsknings- og utviklingsmiljø innen prehospital akuttmedisin.
 • En akuttmedisinsk kompetanse- og beredskapsorganisasjon som i nesten 40 år har bidratt til å styrke den akuttmedisinske redningskjeden.
 • Støtter og finansierer tiltak for bedre beredskap, kompetanse, trening og utvikling ved luftambulanse- og redningshelikopterbaser i hele landet.
 • Eier Norsk Luftambulanse AS (NLA AS) som driver legehelikoptervirksomhet på oppdrag for Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. 

Kontakter

For kommentarer om anbudet og den operative virksomheten:
Lars Kobberstad
administrerende direktør i NLA AS
Tlf: 989 01 129
E-post: lars.kobberstad@norskluftambulanse.no

For kommentarer fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse:
Hans Morten Lossius
generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Tlf: 932 59 899
E-post: hans.morten.lossius@norskluftambulanse.no

Siv Tonje Solfjeld
kommunikasjonsdirektør
Tlf: 913 58 541
E-post: siv.tonje.solfjeld@norskluftambulanse.no

Lenker

Om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Postboks 39
1441 Drøbak

64 90 44 50http://www.norskluftambulanse.no/

Om Norsk Luftambulanse AS

 • Norsk Luftambulanse AS (NLA AS) er i dag operatør på ni av Norges tolv legehelikopterbaser.
 • Selskapet opererer i tillegg de tre statlige legehelikopterbasene i Danmark.
 • Norsk Luftambulanse AS har 165 ansatte og omsatte for omtrent 400 millioner kroner i 2015.
 • Luftambulansetjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en integrert del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen. Legehelikoptre er bemannet med flyger, redningsmann og anestesilege, og er utstyrt med avansert medisinsk utstyr.
 • NLA AS eies av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Eieren tar ikke ut utbytte.
 • Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig finansiert, og NLA AS flyr på oppdrag fra Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS. Den nåværende avtalen startet i 2008, og løper ut 31. mai 2018.

Om luftambulansetjenesten i Norge

 • Luftambulansetjenesten har siden 1988 vært organisert og finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS.
 • Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud. Luftambulansetjenesten ANS har i perioden 2008 til 2018 kontrakt med to operatører, Norsk Luftambulanse AS og Lufttransport AS.
 • Ambulansehelikoptre er lokalisert på tolv steder: Tromsø, Brønnøysund og Ålesund (opereres av Lufttransport AS) og Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog (satt opp med to helikoptre), Dombås og Evenes (opereres av Norsk Luftambulanse AS).
 • Fire aktører har det siste året konkurrert om å tilby ambulansehelikoptertjenester fra juni 2018: Lufttransport RW AS, Norsk Luftambulanse AS. Airlift og Scandinavian Medicopter AB.
 • Anskaffelsen omfatter komplett drift av 12 luftambulansebaser fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet eller selskapene som tildeles kontrakt skal anskaffe og drifte ambulansehelikopter og legebil og sørge for bemanning, vedlikehold, beredskap, utstyr, øvelser og trening mv.
 • Kontrakten starter i juni 2018, og løper i seks år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år.
 • Det er tilstedevakt med 15 minutters beredskap døgnet rundt, hele året ved alle basene.
 • Anbudet innebærer en styrking av tjenesten, blant annet ved at det innføres flere reservehelikoptre og opprettelse av bakvakt for personellet. 

Følg saker fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom