Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning etablerer rådgivingsselskap – problemløser for kundene

Del

Stadig flere bedrifter har behov for råd og veiledning knyttet til avfallshåndteringen. Samtidig ser vi at EU og norske myndigheter stiller strengere krav til sporbarhet og kontroll, materialgjenvinning og utnyttelse av resirkulerte råvarer. Derfor etablerer Norsk Gjenvinning nå REvise AS.

Problemløser
Rådgivningsvirksomheten utvikles i tett samarbeid med resten av NG-konsernet. Konsernet har mange dyktige spesialister med en bred og praktisk kompetanse. Den industrielle tilnærmingen gir REvise mulighet til å tilby et bredt spekter av tjenester med praktisk forankring.

REvise skal primært hjelpe kundene med to ting:

  1. Risikostyring som inkluderer kartlegging, analyse og compliance-arbeid
  2. Smartere ressursbruk, som for eksempel avfallsreduksjon og nye løsninger for gjenvinning

Christine Tørklep er ansatt som leder for det nye selskapet. Hun har deltatt aktivt i utviklingen av konseptet sammen med strategiavdelingen og deler av konsernledelsen i Norsk Gjenvinning.Tørklep har til nå jobbet som KAM for store kunder og sentralavtaler, inkludert erfaring med rådgivning. Hun har sin faglige bakgrunn innenfor miljøteknikk/bærekraft, ledelse og investeringer.

- Christine har sterk gjennomføringsevne i utvikling og oppbygging av nye fagområder, og et stort nettverk fra nåværende og tidligere roller, og vi er derfor glade for at hun har takket ja til å etablere denne viktige satsingen, sier Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning.

Sirkulære løsninger med kunden i sentrum
I stillingen som KAM jobbet Tørklep i tett samarbeid med kundene for å utvikle og forbedre avfallshåndteringen. Etableringen av REvise gir mulighet til å jobbe mer systematisk og helhetlig med ressursutnyttelse.   

- Vi skal være en problemløser for kundene. Det kan ligge stor gevinst i effektiv ressursbruk og resirkulerte råvarer, både økonomisk og miljømessig. Men for å ta ut denne gevinsten er det nødvendig å tenke nytt – både i design, produksjon, logistikk og nedstrøm. Det gjenspeiles også i navnet REvise, som er sammensatt av RE og advise, og spiller på at vi må «tenke om igjen». Vi ser virkelig fram til å jobbe dedikert med å utvikle nye, sirkulære løsninger for kundene, sier Christine Tørklep, daglig leder i REvise.

REvise AS er et datterselskap i Norsk Gjenvinning-konsernet. Selskapet skal bistå kundene i utviklingen av løsninger for en mer sirkulær økonomi; effektiv ressursbruk, sporbarhet og kontroll, samt nye verdikjeder. REvise AS jobber i partnerskap, på tvers av bransjer, fagdisipliner og landegrenser. Vi har kunnskapen og nettverket som er nødvendig for at kundene skal lykkes med smartere utnyttelse av ressursene.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning
Norsk Gjenvinning
PB 567 Skøyen
0214 OSLO

22 12 96 00http://www.norskgjenvinning.no

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i det norske gjenvinningsmarkedet, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med ca. 50 anlegg og ca. 1.200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer ca. 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Altor Fund III. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer». 

Følg saker fra Norsk Gjenvinning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Gjenvinning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Gjenvinning

IBKA Norge AS investerer i Mortens Rørinspeksjon AS28.9.2018 14:50Pressemelding

Sommeren 2018 ble eierne bak Mortens Rørinspeksjon AS (MRI), og representanter fra IBKA Norge AS, et heleid selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet, enige om et spennende og fremtidsrettet samarbeid. Etter en kort due diligence og møter som har resultert i gode felles intensjoner om samarbeid er partene blitt enige, og fra og med 1.10.2018 vil IBKA Norge AS være majoritetseier i Mortens Rørinspeksjon AS, og selskapet Eivind Koch Rørinspeksjon AS vil gå inn som et heleid datterselskap av MRI.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom