Barnekreftforeningen

Norsk barnekreftforskning skal styrkes

Del

Barnekreftforeningen lyser nå ut 25 millioner kroner til forskning på kreft hos barn og ungdom.

Foto: Håvard Flaatten
Foto: Håvard Flaatten

-Dette er en viktig milepæl for Barnekreftforeningen som ønsker å være en hovedaktør på dette feltet framover. Forskning gir ny kunnskap og ny kunnskap gir nytt håp for pasientgruppene våre. Forskning er en tidkrevende og kompleks prosess, og det er viktig at vi får med oss de beste forskerne. Frie midler til forskning er et stort skritt i riktig retning for fagmiljøet. Barnekreftforskning har vært lavt prioritert i Norge i mange år, sier daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Nicolaysen.

Stor giverglede hos den norske befolkning
Alle forskningsmidlene er innsamlede midler gitt til Barnekreftforeningen. Givergleden har vist seg å være stor. Den spontane kronerullingen som tok av på Facebook i april bidro med nærmere 18 millioner kroner.

Lojale samarbeidspartnere som Luftkrigsskolen og sykkellaget Team Rynkeby samler hvert år inn store beløp til forskning. I fjor donerte Team Rynkeby hele 5,7 millioner kroner, og de forespeiler et høyt beløp også i år.

- Engasjerte innsamlere og partnere som brenner for saken vår, er avgjørende for Barnekreftforeningens bidrag til forskning. Både store og små sponsorer som støtter Barnekreftforeningen har stor betydning for at bidraget til forskning er så stort som det er i år, sier kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen, Anja Tronrud.

Takkefilm til alle bidragsytere
Barnekreftforeningen har laget en takkefilm som de ønsker å spre til alle som har bidratt til det store beløpet Barnekreftforeningen nå gir til forskning på barnekreft.

-  Vi håper at alle som ble utfordret og som donerte penger til Facebookaksjonen i vår, kan hjelpe oss å dele takkefilmen slik at vi når flest mulig av disse spontane giverne,forteller Tronrud.

Se filmen her

Flere muligheter innen barneonkologi
Barnekreftforeningen håper på mange spennende søknader som vil kunne øke kunnskapen om kreft blant barn og ungdom. Ny viten kan gi bedre behandlingsmetoder mer tilpasset den enkeltes behov, og med bedre livskvalitet etter kreftbehandlingen.


Søknadene behandles av en forskningsnemd bestående av anerkjente barneonkologer og forskere i Norden innenfor fagområdet.
Fristen for å søke er 1.desember. Les mer på nettsidene til Barnekreftforeningen.

Takkefilm fra Barnekreftforeningen
Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Håvard Flaatten
Foto: Håvard Flaatten
Last ned bilde

Lenker

Om Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen
Barnekreftforeningen
Øvre Vollgt. 11, 3 etg
0158 Oslo

02099http://www.barnekreftforeningen.no

Barnekreftforeningen: Barnekreftforeningen ble stiftet i 1982 av foreldre til barn og ungdom med kreft. Foreningen drives på frivillig basis av foreldre som har eller har hatt barn med kreft. Barnekreftforeningen består av 14 fylkesforeninger rundt om i landet og formålet er å være en støttepartner og informasjonskilde for familier som rammes av barnekreft. Barnekreftforeningen jobber med å sette fokus på barnekreft i samfunnet og øke forskning innenfor barnekreft.

Fakta om Barnekreft:

Hvert år får om lag 180 barn i alderen 0–18 år i Norge forskjellige typer kreft.

Kreft hos barn kan deles i tre nesten like store grupper:

  • Barn med akutte leukemier (ALL)
  • Barn med hjernesvulst
  • Barn med solide svulster som kan utstå fra mange forskjellige organer

    De fleste barn som får kreft, har fra et halvt- til flere års intens behandling med cellegifter foran seg. Noen av barna må også gjennom kirurgiske inngrep og strålebehandling. Hvordan behandlingen er, avhenger av hva slags kreftsykdom barnet har.

    Selv om kreft er en meget alvorlig sykdom er det gode sjanser for å bli frisk ved mange av de vanligste kreftformene barn får.

Følg saker fra Barnekreftforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barnekreftforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barnekreftforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom