Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund ønsker et felles internasjonalt organ for dopingkontroller

Del

Det er mange aktører som tar dopingprøver av utøverne. Det er viktig at det ikke skjer avvik fra regelverket, verken når prøvene tas eller ved den etterfølgende behandlingen og analysen av prøvene. Utøverne må oppleve trygghet til testregimet de er underlagt, ikke minst fra et rettssikkerhetsperspektiv, men de må også ha tillit til at systemet fanger opp de utøveren som bryter eller ønsker å bryte dopingreglene. Et testregime uten nødvendig tillit, vil på sikt være ødeleggende for antidopingarbeidet.

WADAs uavhengige observatører var i virksomhet under OL og PL i PyeongChang 2018, og deres observasjoner og anbefalinger ble offentliggjort i to rapporter i etterkant av lekene.  Selv om observatørene fremhevet at mye av antidopingarbeidet var av høy kvalitet, ble det også avdekket forhold som burde forbedres. Observatørene avdekket svakheter ved dopingkontrollene, og det ble blant annet foreslått en større grad av felles opplæring for de som skal ta dopingkontroller. 

- Prosedyren rundt prøvetaking må være lik fra gang til gang, slik at den blir gjenkjennbar for utøverne, og dopingkontrollørene må ha samme kompetanse. Alle som utfører dopingtester må følge det samme regelverket, men det er ingen sentral instans som kvalitetssikrer kompetansen og sertifiserer dopingkontrollørene, sier Idrettspresident Tom Tvedt. 

Ønsker å etablere nye prosedyrer
Idrettsforbundet har bedt WADA om at det etableres prosedyrer som sikrer at alle dopingkontrollører har samme høye kompetansenivå. NIF har også bedt WADA vurdere å sentralisere ansvaret for dopingkontrollene, slik at det etableres ett felles internasjonalt organ som er ansvarlig for all prøvetaking, og at dette kobles til kvalitetssikringen av dopingkontrollørene.

 
- Hvis alle som ønsker en dopingfri idrett kunne støttet en slik organisering økonomisk, kunne dette organet tatt dopingprøver over hele verden. Dette vil sikre at alle utøvere, uavhengig av idrett og nasjonalitet, blir underlagt et identisk og kompetent testregime, sier Tvedt.  

- Vi skylder de rene utøverne å gjøre det vi kan for å sikre like konkurransevilkår, og for å møte de utfordringene vi ser i det internasjonale antidopingarbeidet, er vi nødt til å tenke nytt, sier Tvedt.   


Ønsker å vurdere stiftelsen ITA 

Idrettsforbundet har derfor også bedt WADA vurdere om den uavhengige stiftelsen International Testing Agency (ITA) kan fungere som et slikt felles internasjonalt testorgan. ITA ble etablert for å bidra til å beskytte de rene utøverne og idrettens integritet, og tilbyr et uavhengig, non-profit dopingkontrollsystem til idretten. ITA ble første gang benyttet som testorgan i forbindelse med Ungdoms-OL i Buenos Aires i sommer, og flere internasjonale særforbund har allerede inngått avtale med ITA om et antidopingsamarbeid.  

- Skal vi lykkes i kampen mot doping i idretten, er vi avhengig av at både idretten og statene samarbeider. Jeg har på vegne av Idrettsstyret invitert Kulturdepartementet, WADAS visepresident Linda Hofstad Helleland, og Antidoping Norge til et møte for å diskutere både utfordringer og muligheter i det internasjonale antidopingarbeidet, sier Tvedt.

Kontakter

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg saker fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom