Innovasjon Norge

Norge på kongresstoppen i Norden for tredje gang

Del

Norge har vært vertskap for nærmere 400 kongresser i Norge i løpet av 2015, og en fersk rapport fra Union of International Association (UIA) viser at Norge er rangert på en sterk 19. plass i verden over land det er mest attraktivt å legge fagkongresser til.

Norge er på 19. plass i rangeringen av verdens mest attraktive land for fagkongresser, og ligger dermed foran alle de andre nordiske landene. Foto: C.H/Visitnorway
Norge er på 19. plass i rangeringen av verdens mest attraktive land for fagkongresser, og ligger dermed foran alle de andre nordiske landene. Foto: C.H/Visitnorway

- Det er utrolig bra at Norge gjør det så godt innenfor det internasjonale kongressegmentet. Dette viser at målrettet arbeid over tid, og det tette samarbeidet Norway Convention Bureau og Innovasjon Norge har hatt siden 2009, gir resultater, sier Cathrine Pia Lund, Direktør Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Norge har en ambisjon om å holde seg innenfor topp 20 på verdensrankingen. I år ligger Norge i tillegg foran Finland, Island og sterke møtedestinasjoner med stor kapasitet som Sverige og Danmark. Det er tredje gang siden 2010 Norge er rangert høyere internasjonalt enn de nordiske konkurrentene. Oslo og Tromsø er to av byene som har hatt kraftigst økning i antallet godkjente kongresser ifølge UIA.

- Vi har de seneste årene holdt oss stabilt på UIAs årlige statistikk, og det er ekstra gøy når vi blir best blant våre nærmeste konkurrenter, de øvrige nordiske landene. Dette segmentet bidrar sterkt til økt verdiskaping, i tillegg til å synliggjøre og fremme de norske fag- og forskningsmiljøene, sier Lund.

Verdiskaping
Det tar fra to til åtte år fra en kongress blir planlagt til den går av stabelen. Det betyr at langsiktighet er viktig for å lykkes. Til gjengjeld får man utenlandske gjester som legger igjen nærmere 3000 kroner per dag* – langt høyere enn det en utenlands ferieturist legger igjen**. Selv om en kongressdeltaker oppholder seg færre dager i Norge, vitner dette om segmentets økonomiske betydning.

Ifølge data som Norway Convention Bureau (NCB) og partnerne henter inn fra fagmiljøene genererte internasjonale kongresser nærmere 300 000 gjestedøgn på norske møtehoteller i fjor. Med det høye daglige forbruket hver kongressdeltaker legger igjen i Norge, tilsier dette en omsetting på nærmere 1 milliard kroner. Det skaper ringvirkninger langt utover reiselivet.

- Potensialet for Norge er stort for dette segmentet, og det er viktig at Norge jobber målrettet og fokusert på dette også i årene som kommer. Det planlegges og åpnes stadig nye hoteller, og det internasjonale kongressmarkedet kommer til å bli helt nødvendig for å fylle opp hotellsengene, spesielt med den nedgangen vi ser i oljenæringen og andre utsatte bransjer, sier Elisabeth Bugge, kongressjef i Norway Convention Bureau.

Norge kan hevde seg
Det er til enhver tid rundt 20 000 møter som roterer rundt i verden, og i prinsippet kan rundt halvparten av disse potensielt legges i Norge. I dag tar vi ca. 1,4 % av verdensmarkedet, og er vertskap for rundt 400 nasjonale og internasjonale kongresser årlig. Utviklingen er ganske konstant og konkurransen stor, ettersom mange destinasjoner har storsatsning på å kapre dette attraktive markedet.

- For å være en attraktiv destinasjon for internasjonale kongresser, er det en del faktorer som spiller inn. Man er avhengig av et lokalt fagmiljø som ønsker å være vertskap. Videre er kapasitet og direkte flyruter fra europeiske hubber avgjørende. En del andre destinasjoner i verden har statlige midler som tungt sponser kongresser, såkalte subventions, så her møter Norge stor konkurranse. Vi synes derfor det er en gledelig nyhet at eierne av Oslo Spektrum nå ønsker å bygge et konkurransedyktig kongressenter med kapasitet for rundt 3000 mennesker midt i Oslo sentrum, sier Bugge.

Selv om Norge møter hard konkurranse fra større europeiske destinasjoner, har vi noen fortrinn å bygge videre på.

- Miljø, bærekraft og sikkerhet er unike salgsvinkler for Norge; dette er faktorer beslutningstakere også er opptatt av. Her har Norge en klar styrke, og det skal vi også i fremtiden utnytte i størst mulig grad i salgsarbeidet med å få lagt flere fagkongresser og møter til Norge, avslutter Bugge.

*NOK 2960,- kilde: Turistundersøkelsen

**NOK 1855,- kilde: Turistundersøkelsen

OM NORWAY CONVENTION BUREAU 

Norway Convention Bureau SA (NCB) er et samvirkeforetak uten profilmålsetting. Foretaket er et overordnet virkemiddel for å øke antall internasjonale kongress, møter, incentiveturer og arrangementer til Norge. NCB er 100 % eid av reiselivsnæringen, og har et tett samarbeid med Innovasjon Norge. NCB og Innovasjon Norge utarbeidet i 2009 en langsiktig strategi for felles satsing på det internasjonale møte- og kongressmarkedet.

GODKJENTE KONGRESSER OG INTERNASJONAL RANGERING UIA (UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS)

Godkjente møter nordiske land

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Norge

188

187

184

196

166

177

Sverige

167

168

179

118

199

140

Danmark

144

134

188

134

148

157

Finland

161

163

179

175

178

163

Rangering nordiske land

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Norge

17

17

15

17

20

19

Sverige

18

19

16

28

17

24

Danmark

21

22

14

19

23

20

Finland

19

21

16

18

19

21

Kontaktinformasjon:

Cathrine Pia Lund, direktør Merkevaren Norge, Innovasjon Norge, mob: 479 15 114 E-post: Cathrine.Pia.Lund@innovasjonnorge.no

Elisabeth Bugge, kongressjef Norway Convention Bureau, mob 984 80 050, E-post: Elisabeth@NorwayConventionBureau.no

Bilder

Norge er på 19. plass i rangeringen av verdens mest attraktive land for fagkongresser, og ligger dermed foran alle de andre nordiske landene. Foto: C.H/Visitnorway
Norge er på 19. plass i rangeringen av verdens mest attraktive land for fagkongresser, og ligger dermed foran alle de andre nordiske landene. Foto: C.H/Visitnorway
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom