Norwegian Maritime Exporters

Norge må satse på maritim utstyrseksport

Del

Regjeringen må i sin nye strategi for eksport og internasjonalisering legge til rette for økt eksport av maritimt utstyr til Asia, mener Maritimt Forum og Norwegian Maritime Exporters (NME).

- Maritime eksportbedrifter trenger en støtteordning tilsvarende den norsk olje, gass og energiutstyr mottar, mener Erlend Prytz, administrerende direktør i NME.
- Maritime eksportbedrifter trenger en støtteordning tilsvarende den norsk olje, gass og energiutstyr mottar, mener Erlend Prytz, administrerende direktør i NME.

- Asia er allerede et stort marked for utstyr, og det kommer i fremtiden til å bli viktigere innenfor lavutslippsteknologi og fiskeoppdrett. Norge er langt fremme på disse områdene og bør derfor utvikle eksporten i enda større grad enn i dag, sier Tord Dale, daglig leder i Maritimt Forum.

Markedene i Asia er imidlertid krevende på grunn av blant annet språkbarrierer, forretningskultur og lang avstand. Dette gjør det krevende for små norske bedrifter innenfor maritim sektor å komme seg inn på markedet.

Behov for støtteordning
Til sammenligning mottar norsk olje, gass og energiutstyr årlig ca 30-35 millioner i eksportstøtte gjennom Norway Energy Partners.

- En tilsvarende støtteordning for maritime eksportbedrifter vil bidra til at eksempelvis eksporten av utstyr og skip fra norske verft og tjenester fra norske rederier vil kunne øke betraktelig, sier Erlend Prytz, administrerende direktør i NME. 

- Til tross for at Innovasjon Norges utekontorer gjør mye bra, mangler de ofte bransjespesifikk kompetanse. Denne unike kompetansen sitter NME med. Vi vil dermed kunne arbeide mer målrettet for økt eksport innenfor den maritime næringen, sier Erlend Prytz.

Sjøfart større enn sjømat
Det er skapt et bilde av at sjømatsnæringen er større enn sjøfartsnæringen. Imidlertid har sjøfartsnæringen langt større eksportinntekter enn sjømatnæringen. Eksporten av tjenester fra norske rederier alene er dobbelt så stor som fra sjømatnæringen. Hvis man tar med eksport av utstyr og skip fra norske verft er den nær tre ganger så stor som fra sjømatnæringen.

I 2015 ble det eksportert maritime tjenester og varer for 284 milliarder. Det er særlig rederier som står for en stor del av eksportinntektene, med seks av ti kroner generert fra denne delen av næringen. Dernest kommer utstyr til skip og skip som bygges ved norske verft. Leverandører som Kongsberg Maritime, Rolls Royce Marine, Jotun og Simens er blant de selskapene som leverer utstyr til skipsbygging og maritim industri over hele verden.

Kontakter

Erlend Prytz
CEO
Mobil: +47 9019 0440
erlend@nmexporters.no

Daglig leder Maritimt Forum Tord Dale,
Mobil: 40 45 14 14
tord.dale@maritimt-forum.no
http://maritimt-forum.no/

Bilder

- Maritime eksportbedrifter trenger en støtteordning tilsvarende den norsk olje, gass og energiutstyr mottar, mener Erlend Prytz, administrerende direktør i NME.
- Maritime eksportbedrifter trenger en støtteordning tilsvarende den norsk olje, gass og energiutstyr mottar, mener Erlend Prytz, administrerende direktør i NME.
Last ned bilde

Om Norwegian Maritime Exporters

Norwegian Maritime Exporters
Rådhusgaten 25
0158 Oslo

+47 970 74 932http://nmexporters.no/

Norske Maritime Eksportører (NME).

NME er en interesseorganisasjon for produsenter og eksportører av utstyr til offshore, rigg og shipping. Da Norges Eksportråd ble omorganisert på midten av 1990-tallet ble NME stiftet med formål om å være en interesseorganisasjon som frontet sine medlemmer med eksport som hovedfelt. NME har i dag ca. 100 medlemmer fordelt over hele landet.

Markedene er vanskelige, men NME fokuserer likevel for fullt på eksport av våre medlemmers tjenester og produkter. Dette gjøres blant annet ved å arrangere Team Norway/NME-paviljonger på en rekke messer rundt om i verden. NME sitter i flere utvalg om jobber inn mot messearrangører, og kommuniserer ønsker fra medlemmene våre til beslutningstakere der. I tillegg til messer jobber NME med «meet the buyer»-møter, B2B-arrangementer, EFRA-konferansen, medlemsbesøk og regionale samlinger. Det meste av arrangementer og møter blir kommunisert gjennom våre hjemmesider www.nme.no eller vår Facebook-side https://www.facebook.com/NmExporters. LinkedIn blir også brukt til å promotere både vårt og våre medlemmers arbeid.

NME jobber i tillegg med å promotere bransjen generelt, og medlemmene og deres verdiskapning spesielt, i media og overfor byråkrater, politikere, myndighetene, samarbeidspartnere og virkemiddelapparatet. Vi vil ha mer oppmerksomhet til vår industri – en industri med ca. 20.000 ansatte og nærmere NOK 190 milliarder i verdiskapning, i hovedsak i Distrikts-Norge, som vi mener bør tiltrekke seg mer interesse.

Følg saker fra Norwegian Maritime Exporters

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norwegian Maritime Exporters på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.