Norsk Folkehjelp

Norge må gjøre mer for å redusere ulikhet

Del

Det er mulig å gjøre noe med den økende ulikheten i verden, men det krever politisk vilje. – Norge må prioritere dette sterkere i utviklingspolitikken, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Sør-Afrika, som regnes som et mellominntektsland, er på verdenstoppen i ulikhet. 13,9 prosent av sørafrikanerne mange bor i uformelle boliger, som her i Durban.
Sør-Afrika, som regnes som et mellominntektsland, er på verdenstoppen i ulikhet. 13,9 prosent av sørafrikanerne mange bor i uformelle boliger, som her i Durban.

Denne uken lanserer Oxfam sin årlige rapport om økonomisk ulikhet i verden. Der kommer det fram at mens dollarmilliardærenes formuer økte med 12 prosent i fjor, ble den fattigste halvparten av verdens befolkning 11 prosent fattigere. Oxfam karakteriserer verdens ulikhet som «ute av kontroll».

Den voksende ulikheten er et alvorlig demokratisk problem, for med økonomisk makt følger politisk makt. Ulikheten er også et menneskeskapt problem, og derfor er det mulig å gjøre noe med den. Da er det synd at ikke målet om reduksjon av ulikhet prioriteres i den norske utviklingspolitikken.

– Norge bør ha verdens beste forutsetninger for å snakke om fordelene ved et samfunn med lav ulikhet, og hvordan man kan få det til. Men reduksjon av ulikhet er ikke noe regjeringen prioriterer i sin utviklingspolitikk. I den nye regjeringserklæringen nevnes ikke ulikhet med et ord, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Støtter næringslivet, ikke omfordeling

En av de store satsingene i norsk utviklingspolitikk er næringsutvikling og jobbskaping. Økonomisk utvikling er viktig, men tiltakene som prioriteres fokuserer utelukkende på gode lover, regler og forutsigbare rammevilkår for bedriftene, ikke på hvordan veksten skal bli inkluderende.

– Vi trenger tiltak for hvordan jobbskapingen skal bidra til anstendige lønninger og et anstendig arbeidsliv. Dette skjer ikke av seg selv. Rettferdig fordeling må ha forrang over hensynet til de som allerede er rike og mektige, sier Westhrin.

Stadig feil retning

I 2017 ga Norsk Folkehjelp ut rapporten «Åtte skritt i feil retning», hvor regjeringens ulikhetspolitikk ble undersøkt. Rapporten konkluderte med at Solberg-regjeringen nedprioriterer reduksjon av ulikhet. I 2019 er det ingen tegn til at kursen er endret, til tross for at ulikheten i verden øker.

– Regjeringen har stilt seg bak FNs bærekraftmål og sammen med resten av verden forpliktet seg til å redusere ulikhet. Da må vi vekk fra en utdatert utviklingspolitikk hvor fattigdomsbekjempelse er det viktigste målet, sier Westhrin.

Splittelser og uro

Den voksende ulikheten er en av vår tids største utfordringer. Både Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet har for lengst erkjent at ulikhet gjør det vanskeligere å bekjempe fattigdom. Det haster å gjøre noe med problemet.

– Hvis vi ikke gjør noe med dette nå, vil skjevfordelingen bare øke. Vi ser at ulikheten fører til store splittelser og uro mange steder i verden, og dette vil bare bli verre i tiden som kommer, sier Westhrin.

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær

907 96 835

Bilder

Sør-Afrika, som regnes som et mellominntektsland, er på verdenstoppen i ulikhet. 13,9 prosent av sørafrikanerne mange bor i uformelle boliger, som her i Durban.
Sør-Afrika, som regnes som et mellominntektsland, er på verdenstoppen i ulikhet. 13,9 prosent av sørafrikanerne mange bor i uformelle boliger, som her i Durban.
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom