BellonaBellona

Norge kan være 72 prosent elektrisk i 2030

Del

Men det krever vesentlig sterkere tiltak fra myndighetenes side, viser en ny analyse fra Bellona og Elektroforeningen.

Allerede innen utløpet av 2021 kan Norge gå fra 51 % til 56 % elektrifisering. Og i 2040 kan Norge være 85 prosent elektrisk.

Mange av tiltakene som kreves må imidlertid iverksettes allerede i inneværende stortingsperiode om effekten skal nås innen 2030. Dagens Storting er derfor avgjørende for at dette potensialet skal utløses.

Tiltak som haster

For å nå målet kreves en total endring i energisystemet i transportsektoren som i dag er kun 6% elektrifisert. I tillegg må fossil oppvarming i industrien fases ut, og det må stimuleres til bruk av elektriske anlegg- og jordbruksmaskiner.

– Overgangen til et nullutslippssamfunn krever at vi faser ut bruken av fossil energi. Elektrifisering gir en høy grad av energieffektivisering, flere bruksområder for fornybar energi, og er en svært viktig nøkkel for mindre klimagassutslipp og lokal forurensning. Nå trenger vi et rammeverk som muliggjør at vi når målene for elektrifisering, sier Christina Ianssen i Bellona.

 – Elektrifisering effektiviserer bruken av energien og gir stor klimagevinst. Det skapes norske arbeidsplasser gjennom mulighetene som åpnes for norsk leverandørindustri. Vi er alt i dag i verdensklasse på mye av teknologien som er nødvendig for et elektrisk samfunn, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i EFO.

Vi har nok fornybar strøm

En normalårsproduksjon av fornybar elektrisitet i Norge ligger på cirka 139 terrawattimer. Med dagens elektrifiseringsgrad på 51 % bruker vi cirka 119 terrawattimer. Med en økning i elektrifiseringsgraden til 72 % i 2030 vil vi bruke cirka 143 terrawattimer årlig.

– Om vi bare tar utgangspunkt i allerede vedtatte kraftutbygginger i Norge vil dette være dekket med god margin. Ingenting tyder på at vi ikke vil ha nok kraft til å elektrifisere Norge, sier Jaegtnes.

EFO og Bellona jobber sammen om et veikart som skal vise at Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn. Første del av arbeidet var en kartlegging av hvor elektrifisert Norge er i dag. Del to av arbeidet er hva som må til fra dagens status til helelektrifisering. Resultatet blir presentert i dag på Elektroforeningens 100-års-jubileum og på Elbarometer.no.

Kontakter

Bellona: Rådgiver Christina Ianssen, christina@bellona.no, 92143432
EFO: Fagdirektør næringspolitikk Per Øyvind Voie, per@efo.no, 97665446

Bilder

Last ned bilde
Christina Ianssen, rådgiver for transport og mobilitet i Bellona.
Christina Ianssen, rådgiver for transport og mobilitet i Bellona.
Last ned bilde
Frank Jaegtnes, administrerende direktør i EFO.
Frank Jaegtnes, administrerende direktør i EFO.
Last ned bilde

Om Bellona

Bellona
Bellona
Vulkan 11
0178 Oslo

23 23 46 00http://www.bellona.no
Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for leverandører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Våre medlemmer kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Vi har ca 140 medlemmer og disse har aktivitet i alle landets fylker. Mange har også stor eksportandel.

Elektrifisering blir pekt som det viktigste og mest omfattende tiltaket for å få ned klimautslipp samt utvikle ny verdiskapning. Elektroforeningen har som målsetning å bidra til at alt som kan elektrifiseres blir elektrifisert. Vår visjon er Norge – verdens første helelektriske samfunn

Følg saker fra Bellona

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bellona på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bellona