FN-sambandet

Norge høres i FNs menneskerettighetskomité

Del

14. og 15. mars skal Norge møte FNs menneskerettighetskomité i Genève. Komiteen har bedt Norge svare på 27 spørsmål om hvordan sivile og politiske menneskerettigheter blir overholdt i landet.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter overvåkes av FNs menneskerettighetskomité (HRC). Komiteen evaluerer situasjonen i medlemslandene med jevne mellomrom, og denne uka er det Norges tur. Illustrasjon: www.fn.no.
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter overvåkes av FNs menneskerettighetskomité (HRC). Komiteen evaluerer situasjonen i medlemslandene med jevne mellomrom, og denne uka er det Norges tur. Illustrasjon: www.fn.no.

FNs menneskrettgihetskomité møtes fra 12. mars til til 6. april. Landene som skal høres spesielt denne gang er El Salvador, Guatemala, Ungarn, Libanon, Liberia - og Norge.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Sveinung Rotevatn representerer norske myndigheter under høringen.

Vold mot kvinner og voldtekt

Norge skal rapportere om vold mot kvinner, vold i nære relasjoner, og seksuelle overgrep. FN har flere ganger kritisert voldtektsdefinisjonen i Norges straffelov for at den ikke stiller krav til samtykke.

Nå ber menneskerettighetskomiteen om at Norge gir mer informasjon om hvordan voldtekt defineres i landet.

Asylsøkeres rettigheter

Menneskerettighetskomitéen har flere spørsmål om asylsøkeres rettigheter i Norge. I 2015 ble utlendingsloven endret. En følge av endringene var at flere asylsøkere som kom til Norge gjennom Russland ikke fikk behandlet asylsøknaden, og ble sendt tilbake.

Under høringen må Norge svare på anklager om at endringene gjør det lettere å nekte realitetsbehandling av asylsøknader.

I tillegg til dette må Norge kommentere

  • internering av asylsøkere
  • behandlingen av statsløse personer
  • statsborgerskap for barn som er født i Norge

Varetekt

Norge skal rapportere på bruken av varetektsfengsling og isolasjon. Norge må også gi informasjon om tiden det tar før en pågrepet person stilles for en dommer. Etter straffeprosesslovens bestemmelser skal dette skje snarest mulig, og senest den tredje dagen etter pågripelsen.

Menneskerettighetskomiteen stiller spørsmål om en så lang tidsfrist er i overenstemmelse med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som Norge er forpliktet til å følge.

Norge har forpliktet seg til sivile og politiske menneskerettigheter

Norge er ett av 169 land som har ratifisert FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Landene som ratifiserer forplikter seg til å respektere innbyggernes rett til grunnleggende rettigheter som liv, personlig frihet, rettssikkerhet, ytringsfrihet og demokratisk styresett.

FNs menneskerettighetskomité består av uavhengige eksperter som overvåker gjennomføringen av konvensjonen. Komiteen har ansvar for å sjekke at landene overholder forpliktelsene sine, og denne høringen er et ledd i dette arbeidet. Etter høringen vil komiteen legge frem sine konklusjoner. Konklusjonen inneholder som oftest noen positive sider, noen forhold komiteen bekymrer seg for, og noen anbefalinger.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter overvåkes av FNs menneskerettighetskomité (HRC). Komiteen evaluerer situasjonen i medlemslandene med jevne mellomrom, og denne uka er det Norges tur. Illustrasjon: www.fn.no.
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter overvåkes av FNs menneskerettighetskomité (HRC). Komiteen evaluerer situasjonen i medlemslandene med jevne mellomrom, og denne uka er det Norges tur. Illustrasjon: www.fn.no.
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.

Følg saker fra FN-sambandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra FN-sambandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra FN-sambandet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom